Järvenpään kaupunki on vähentänyt katualueiden reunaniittojen määrää

Järvenpään kaupunki on vähentänyt katujen- ja pyörä- ja kävelyteiden pientareiden reunaniittojen määrää.

Kaupunkiympäristön monimuotoisuusarvot huomioon ottaen Järvenpään kaupunki on vähentänyt katujen kunnossapitoluokan I ja pyörä- ja kävelyteiden A – kunnossapitoluokan pientareiden reunaniittokerran kaksi kertaa kasvukauden aikana tehtäväksi. Aikaisempina vuosina pientareiden reunaniittoa on tehty kolme kertaa kasvukaudella. Muutoksen myötä kasvukauden ensimmäistä leikkuukertaa on myöhäistetty tehtäväksi juhannuksen jälkeisenä aikana, keskikesällä. Toinen leikkuukerta ajoitetaan elokuussa tehtäväksi.

Katukunnossapitoluokissa II, III, B ja C pientareiden reunaniittoja vähennetään kahdesta niittokerrasta yhteen kertaa. II, III, B ja C – kunnossapitoluokkien reunaniitot tehdään tänä vuonna elokuussa ennen koulujen alkua.

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeiden näkemäalueiden reunaniitot voidaan tehdä jo juhannuksen jälkeisillä viikoilla.

Reunaniittojen leikkuukertojen myöhäistämisellä ja leikkuukertojen vähentämisellä tähdätään siihen, että pientareilla kukkivat luonnonkukat voisivat kukkia kukintonsa rauhassa loppuun ja hyönteisille olisi tarjolla ravintokasveja kesän ajan.

Jaa juttu: