Järvenpään kaupunki palkitsi työyhteisöjä innovaatiokannustein

25.09.2020

Rohkeutta ja onnistumisia! Järvenpään kaupungin työyhteisöt ovat rohkeita innovoimaan uusia toimintatapoja kaupunkilaisten palvelujen parantamiseksi.

Järvenpään kaupunki myönsi vuoden 2020 Innovaatiokannusteen viidelle kehittämismyönteiselle työyhteisölle Järvenpää-talolla 25.9. pidetyssä juhlassa.
Inno- ja ideakilpailussa haettiin kaupunkistrategiaa tukevia innovaatioita, jotka on jo viety käytäntöön tai toteuttamiskelpoisia ideoita, joita tulisi viedä käytäntöön. Kannusteet myönnettiin seuraaville työyhteisöille:

Esimiesten ja keskijohdon (EKJ) valmennusesihenkilöryhmälle 2500 € ”Valmentavan johtamisen työkalupakki ja työkirja”

Esihenkilöiden yhteistyön tuloksena syntyi Esihenkilön työkalupakki ja työkirja, joka tarjoaa konkreettisia työtapoja valmentavan johtamisen toteuttamiseen. Työkalupakin avulla työyhteisöt voivat löytää vuorovaikutteisia ja osallistavia työmenetelmiä työhyvinvointia edistäen. Työkirja on herättänyt laajaa kiinnostusta myös valtakunnallisesti.

Nuorisopalveluille 450 € ”Yläkouluikäisen nuoren koulutuksen ja työllistymisen jatkuvan prosessin tukeminen”

Yläkouluikäisille nuorille on kehitetty koulutuksen ja työllistymisen jatkuvan proses-sin tukemisen toimintamalli, joka edistää nuorten ammatinvalintaa, tulevaisuuden työllistymistä ja antaa valmiuksia itsenäistymiseen. Toimintamalli on kohdennettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisille sisältäen muun muassa teematunteja ammatinvalinnasta ja työllistymisestä, kesätyöinfoja, koululaisten ja työelämän ammattilaisten kohtaamisia, tutustumista Vaikuttamoon jne.

Elinvoimalle, asumiselle ja hankekehittämiselle 350 € ”Joustava, responsiivinen ja asiakaslähtöinen hankemallien työkalupakki”

Kaupunkikehityksessä on kehitetty joustava, responsiivinen ja asiakaslähtöinen hankemallien työkalupakki. Työkalupakki mahdollistaa muuntojoustavat hankemallit, joilla pystytään reagoimaan ja vastaamaan sekä yhteiskunnan, talouden, asunto- ja kiinteistömarkkinoiden muutoksiin että kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

Haastavissakin tilanteissa on pystytty käynnistämään ja edistämään erilaisia hankkeita pienin resurssein. Mallit ovat myös saaneet positiivista palautetta rakennuttajilta, jotka ketterien mallien ansioista ovat valmiita sitoutumaan hankkeisiin.

Elinvoimapalveluille 650 € ”Tekoälyä hyödyntävä sijoittumispalvelu”

Järvenpään kaupungin elinvoimapalvelujen BusinessJärvenpää -konseptin palveluvalikoimassa on otettu käyttöön tekoälyyn pohjautuva sijoittumispalvelu, jonka tavoitteena on houkutella täysin uudella tavalla kaupunkiin voimakkaassa kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Järvenpää on maailman ensimmäinen tekoälyä kasvuyritysten sijoittumispalveluissa hyödyntävä kaupunki.

Kirjastopalveluille 1000 € ”Totaalinen kirjasto – palvelemme asiakasta – asiakas itseään”

Järvenpään kirjaston vuonna 2019 toteutetun remontin ja omatoimikirjaston käyttöönoton myötä asiakaspalvelu keskitettiin yhdelle luukulle, järkeistettiin tilojen käyttöä sekä henkilökunnan työprosesseja. Näin mahdollistettiin asiakkaille pitemmät palveluajat tiettyjen palvelujen osalta myös silloin kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Verkkoasioinnin kannustamiseksi Järvenpään kirjasto otti käyttöön ensimmäisenä Suomessa räätälöidyn verkkomaksumahdollisuuden Finna-verkkokirjastoon.

Onnittelut kaikille työyhteisöille!

Jaa juttu: