Järvenpään kaupunki varautuu Ukrainasta saapuvien majoittamiseen ja valmistavien luokkien aloitukseen

Järvenpää on varautunut ottamaan tällä hetkellä noin 250 henkilöä tilapäismajoitukseen. Lisäksi kaupungin palveluja suunnitellaan niin, että ne pystyvät vastaamaan palveluntarpeeseen. Alle on listattuna tietoa myös maahan saapuvien rekisteröitymisestä ja majoitusmahdollisuuksista.

Järvenpään kaupungin kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen pitämässä tiedotustilaisuutta kaupungin varautumisesta Ukrainasta saapuviin pakolaisiin. Kuva: Heli Komulainen.

Tilanne Ukrainassa on muuttunut koko ajan huonommaksi ja ihmisiä on liikkeellä ympäri Eurooppaa. Myös Suomeen ja Järvenpäähän tulee lähiaikoina todennäköisesti henkilöitä, jotka tarvitsevat majoitusta ja tukea monella tapaa.

Maahanmuuttovirasto on tilanteen johdosta pyytänyt kuntia varautumaan Ukrainasta pakenevien saapumiseen ja uusia tiloja kartoitetaan koko ajan. Mikäli Migriltä tulee toimeksianto, on Järvenpää varautunut ottamaan tällä hetkellä noin 250 henkilöä tilapäismajoitukseen. Järvenpäässä majoitus tapahtuu pääasiassa Auertie 9:n tiloissa.

Lisäksi kaupungin palveluja suunnitellaan niin, että ne pystyvät vastaamaan palveluntarpeeseen. Muun muassa opetuspalveluissa varaudutaan valmistavien luokkien perustamiseen. 

– Opetuksen ja kasvatuksen puolella on mahdollisuus aloittaa Saunakallion ja Kartanon koululla pari valmistavaa luokkaa heti. Varaudumme myös siihen, että Kansakoulunkadun koulurakennukseen voidaan järjestää seitsemän luokan opetus. Myös varhaiskasvatuksessa varaudumme vastaanottamaan lapsia ilmenevän tarpeen mukaisesti, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen kertoi kaupungin varautumiseen liittyvässä tiedotustilaisuudessa, joka pidettiin maanantaina 21.3. ennen kaupunginvaltuuston istuntoa. 

– Mikäli konflikti ja tilanne jatkuvat, pidän varsin todennäköisenä, että tulijoiden määrä voi kaksin- tai kolminkertaistua vielä tämän vuoden aikana.

Yhteistyötä tarvitaan

Kaupunki kutsuu myös järjestöjä, yhdistyksiä ja seurakuntia yhteistyöhön. Vapaaehtoistyö voi olla erilaista toimintaa lahjoituksista ystävä- ja kerhotoimintaan. Tukea ja tekoja -verkoston kokous järjestetään tiistaina 29.3. klo 17 Järvenpää-talolla Kokoustila 1-2:ssa. Lisäksi Auertien läheisyydessä asuville asukkaille järjestetään tiedotustilaisuus keskiviikkona 30.3. klo 17–18.30 Järvenpää-talolla Kokoustila 1-2:ssa. Tilaisuudessa kerrotaan myös, miten jokainen voi auttaa kaupunkiin saapuvia ukrainalaisia.  

– Itseäni on liikuttanut kaupunkilaisten valtava auttamisen halu. Vapaaehtoinen auttamistyö vaikkapa asuntojen kalustamisessa tai muissa asioissa on likimain korvaamatonta, Naukkarinen jatkoi.

Kuinka järvenpääläinen voi auttaa Ukrainassa olevia?

Tällä hetkellä kaupunki suosittelee, että apua annetaan vakiintuneiden kansainvälisten järjestöjen kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

– Suomen Punainen Risti – Näin voit auttaa Ukrainan kriisin uhreja 
– Pelastakaa Lapset ry – Auta lapsia Ukrainan kriisissä 
– Kirkon ulkomaanapu – Ukrainan sota: Auta kodeistaan paenneita ihmisiä 
– Unicef – Auta Ukrainan lapsia 

Lisäksi Järvenpään alueella toimivat järjestöt ja muut yhteisöt toteuttavat lipaskeräyksiä ja lahjoituskeräyksiä, joista toimijat tiedottavat itsenäisesti. 

Rekisteröityminen on tärkeää 

Ukrainalaisilla voi olla erilaisia perusteita olla Suomessa. Voimassa olevien sopimusten perusteella ukrainalaisilla on oikeus olla Schengen-valtioissa (ml. Suomi) 90 vuorokautta ilman erillistä ilmoitusta viranomaisille. Moni seuraa sodan etenemistä, eikä ole vielä anonut turvaa valtiolta, jonka alueella ovat. Viranomaiset kuitenkin suosittelevat, että varsinkin lapsiperheet ilmoittautuisivat viranomaisille, jotta heidän palvelunsa voidaan turvata. 

EU on tehnyt päätöksen, että ukrainalaiset voivat ilmoittautumalla poliisille tai rajaviranomaiselle saada tilapäistä suojelua ilman yksilöllistä harkintaa. Tilapäistä suojelua saa vähintään vuoden ajan.  

Saadessaan tilapäistä suojelua Suomessa, rekisteröityneet henkilöt saavat laajat terveyspalvelut ja aikuisilla on välitön oikeus työntekoon ja opiskeluun ja lapsilla koulunkäyntiin. Rekisteröitymällä viranomaiselle henkilö siirtyy Migrin eli maahanmuuttoviraston hallinnoimaan vastaanottojärjestelmään. llman rekisteröitymistä he vertautuvat matkailijoihin ja heidän sosiaali- ja terveyspalvelunsa ovat rajatummat. 

Tietoa kotimajoituksesta 

Useat ovat ilmaisseet halukkuutensa auttaa ukrainalaisia majoittamalla heitä kotiinsa, ja tämä majoitustapa on mahdollinen. On tärkeää kuitenkin ohjata kotimajoitukseen majoittuva ukrainalainen rekisteröitymään ensin vastaanottokeskukseen.  

Asuminen voi mahdollistua vuokra- tai alivuokrasuhteena tai majoitus voi olla niin sanottua kotimajoitusta, jolloin siitä ei pyydetä korvausta. Asunnon tai huoneen pitää olla asuintilaksi soveltuva ja sillä pitää olla virallinen osoite. Kotimajoituksesta on hyvä laatia yksityismajoitussopimus, joka tuo selkeyttä kaikille osapuolille.  

On hyvä huomioida, että yksityismajoituksesta syntyviä kuluja, kuten vuokra-, sähkö- ja vesimaksuja ei korvata eikä asumista tai sen järjestämistä tueta taloudellisesti. Yksityismajoituksessa asuvan on kuitenkin mahdollista hakea vastaanottorahaa. Vastaanottorahan määrää arvioidessa huomioidaan, asuuko yksityismajoituksessa itsenäisesti vai yhteistaloudessa muiden henkilöiden kanssa. Vastaanottohakemus tehdään aina vastaanottokeskukseen, jossa on kirjoilla.  

Kotimajoitukseen voi tutustua lisää Kotimajoitusverkoston oppaasta

Lisätietoja saa maahanmuuttajatoimistosta 

Ukrainalaiset ja muut vieraskieliset saavat Järvenpäässä neuvontaa kaupungin Maahanmuuttajatoimisto Versosta osoitteesta Mannilantie 43, 04400 Järvenpää (1. krs). Toimipiste palvelee ilman ajanvarausta tiistaisin 12–16 ja keskiviikkoisin 9–11 ja 12–16. Muina aikoina toimipiste toimii ajanvarauksella. Versoon voi soittaa puh. 040 315 3423 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen maahanmuuttajatoimisto@jarvenpaa.fi. Esimerkiksi ukrainalaislasten kouluihin ilmoittautuminen tapahtuu Verson kautta.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Jaa juttu: