Järvenpään opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksiä 24.1.2023

Opetuksen ja kasvatuksen käyttösuunnitelmat 2023 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen sekä kotikuntakorvausten käyttösuunnitelmat liitteenä olleen asiakirjan mukaisesti. Löydät asiakirjan pöytäkirjan pykälästä 6 (linkki lautakunnan pöytäkirjaan tiedotteen lopussa). 

Talousarvion mukaisesti lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2023 tammikuun 2023 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit avainalueille.  

Hyvinvointikertomus 2022 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointikertomuksen vuodelta 2022. Lisäksi lautakunta valtuutti valmistelijat tekemään aineistoon teknisluontoisia korjauksia ja viimeistelemään aineiston julkaisukuntoon ennen sen viemistä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

Valtuusto hyväksyi 20.3.2022 Järvenpään uuden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman Hyvinvointia ja turvallista arkea järvenpääläisille vuosille 2022–2025. Suunnitelman painopisteiden valintaan on väestön hyvinvointitilastojen lisäksi vaikuttanut runsas joukko kuntalaisia, yhdistysten ja järjestöjen edustajia sekä kaupungin työntekijöitä eri palveluissa sekä päättäjiä. Hyvinvointikertomus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen sähköisellä alustalla osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi, sekä toimitetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon tarkastelu syksyllä 2022   

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olleen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon 2022 tarkastelun. Seuraava tarkastelu tehdään syksyllä 2023. 

Lisäpykälä: Oikaisuvaatimus / Esiopetuksen järjestämisen paikat 2023–2024 

Kotirannan päiväkotiyhdistys ry vaati 12.1.2023 jättämässään oikaisuvaatimuksessa vt. varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätöksen 10.1.2023 § 1 kumoamista Kotirannan päiväkodin osalta ja esiopetusluvan myöntämistä Kotirannan päiväkodille kaudelle 2023–2024. 

Äänestyksen jälkeen opetus- ja kasvatuslautakunta päätti hylätä Kotirannan päiväkotiyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa vt. varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätöksen 10.1.2023 § 1 Esiopetuksen järjestämisen paikat 2023–2024. 

Opetus- ja kasvatuslautakunnan pöytäkirja 24.1.2023 

Lisätiedot

Jouni Takala 

opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja 

040 5736 928 

jouni.takala@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: