Järvenpään Yhteiskoulun rakennustyöt käyntiin syksyllä

Järvenpään Yhteiskoulu havainnekuva

Havainnekuva uudesta Järvenpään Yhteiskoulusta Kuva: Arkkitehdit von Boehm- Renell Oy

Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) hanke etenee. Rakentajan hankinta on käynnissä ja rakentamisen toteutussopimus on tarkoitus allekirjoittaa valittavan kumppanin kanssa tänä kesänä. Rakennuslupaa hankkeelle haetaan aikataulun mukaisesti tämän kesän aikana ja uudisrakennuksen rakennustyöt päästään aloittamaan syksyllä 2021. Sitä ennen puretaan urheilukentän sekä entisen tekojään huolto- ja pukuhuonerakennukset sekä muut rakennelmat ja tekojään jäädytysputkistot.

Järvenpään Yhteiskoulu toimii jatkossakin yhtenäiskouluna esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Koulussa opiskelee rakentamisen valmistuttua noin 1100 oppilasta. Esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi tulevan rakennuksen tiloja käyttävät mm. Järvenpään Opisto, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja liikuntapalvelut. Järvenpään Yhteiskoulun rakennus on monitoimitalo, joka on auki iltaisin ja viikonloppuisin.

Järvenpään Yhteiskoulussa painotetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja yhteisöohjautuvuutta. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi kaupungin vaativimman erityisen tuen luokat. Järvenpään Yhteiskoulun ja myös Harjulan kampuksen rakennushankkeissa hyödynnetään Euroopan Neuvoston kehityspankin CEB:n kehittämää osallistavaa koulurakentamisen mallia.

Järvenpään Yhteiskoulu rakentuu kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa nykyisten luonnon jääratojen (kaukaloiden) paikalle rakennetaan uudisrakennus. Uudisrakennukseen tulee mm. käsityö- ja kotitaloustilat, ruokala, jakelukeittiö, liikuntasali, aineluokkia, yksi alakoulun oppimisalue sekä vaativimman erityisen tuen luokkatiloja. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön kevättalvella 2023, jolloin sinne siirtyy myös JYK Urheilukadun yläkoulurakennuksen toiminta ja opetus rakennuksessa loppuu. Tämän jälkeen JYK Urheilukadun rakennukset tullaan purkamaan ja tontti vapautuu kehitettäväksi muuhun käyttöön.

– Toisessa vaiheessa laajennetaan uudisrakennusta sekä peruskorjataan 1950-luvulla valmistunut Kansakoulunkatu 1:n rakennus. Peruskorjattavaan rakennukseen tulee alakoulun oppimisalueita ja aineluokkia. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua tammikuussa 2026, kertoo rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola Mestaritoiminta Oy:stä.

Uudisrakennuksen yhteyteen rakennetaan noin 1000 m2 liikuntasali aputiloineen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Järvenpään kaupungille 750 000 euron liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen hankkeen liikuntatilojen toteuttamiseen.

Toisen vaiheen valmistuttua Juholan yksikön opetustoiminta siirtyy uuden Järvenpään Yhteiskoulun tiloihin ja Juholan rakennuksen koulukäytöstä luovutaan. Urheilukentän pohjoispäässä sijaitseva moduulikoulurakennus tulee jäämään osaksi Järvenpään Yhteiskoulua.

Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) rakennushanke on hyväksytty kaupungin investointiohjelmaan 2021–2023 (kv 16.11.2020 § 72). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 38 milj. euroa, johon sisältyy ensimmäisen sekä toiseen vaiheen toteutukset.

Lisätietoja

  • Rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola, Mestaritoiminta Oy, puh. 040 922 2000
  • Rehtori Pia Pohjanpalo, Järvenpään kaupunki, puh. 040 315 2301

Jaa juttu: