Järvenpään yleiskaava on nyt maalissa!

Järvenpään yleiskaava 2040 on saanut nyt lainvoiman. Yleiskaava on maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, joka antaa kaupungin kehittämiselle monipuoliset lähtökohdat seuraavaksi 20 vuodeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan oikeusvaikutteisena viime joulukuussa ja maaliskuussa vielä Kyrölän osalta. Nyt kesäkuussa kaava sai lainvoiman ja pitkä prosessi on maalissa.

– On aivan mahtavaa, että Järvenpään kehityksen edellytykset maankäytön osalta on varmistettu vuosiksi eteenpäin. Järvenpään yleiskaava 2040 koskee koko kaupunkiamme lukuun ottamatta keskustan aluetta, jossa on voimassa oma Keskustan osayleiskaava 2030. Kaavavalmistelun aikana oli ilahduttavaa huomata, miten aktiivisesti kaupunkilaiset osallistuivat asian valmisteluun. Yleiskaavavalmistelu sujui hyvässä aikataulussa ja tästä on kiittäminen Kaupunkikehityksen ammattitaitoista yleiskaavatiimiä, kiittelee kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi.

Vuorovaikutus oli vilkasta niin luottamushenkilöiden, sidosryhmien kuin asukkaidenkin kanssa. Yleiskaavaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä alusta pitäen jo ennen kuin ensimmäistäkään uutta asuinaluetta tai reittiä oli piirretty kartalle. Vaikka yleiskaavassa on kyse kartalle osoitetuista oikeusvaikutteisista aluevarauksista ja määräyksistä, on myös prosessi itsessään ollut arvokas.

– Toivottavasti tämä hyvä vuorovaikutus jatkuu myös yleiskaavan toteuttamisessa, toivoo kaavan valmistelusta vastannut yleiskaavapäällikkö Hannele Selin.

Kaavan toteuttaminen kaupungin kasvun vauhdissa seuraavien vuosikymmenten aikana tulee olemaan vielä paljon isompi urakka kuin yleiskaavaprosessi. Toteuttaminen vaatii muun muassa maanhankintaa, uusien asuinalueiden asemakaavoittamista, investointeja ja ympäristöarvojen huomioimista suunnittelussa. Useat asiat vaativat myös jatkotyöstämistä kaupungin sisällä ja yhteistyötä monien tahojen kanssa. Esimerkiksi liikenneverkon parantaminen ja luonnonsuojelualueiden perustaminen edellyttävät myös valtion vahvaa osallistumista.

Voit tutustua Järvenpään yleiskaavaan ja sen taustamateriaaleihin verkkosivuillamme www.jarvenpaa.fi/yleiskaava2040

Jaa juttu: