Järvenpäässä järjestään elokuussa keskustelu- ja kuulemistilaisuus kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisystä kouluyhteisöissä

Järvenpäässä järjestään elokuussa 2022 oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien sekä henkilöstön yhteinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus, jonka aiheena on kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisy kouluyhteisöissä.

Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Oikea-aikaisen puuttumisen mahdollistamiseksi perusopetuslakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, lukiolakia sekä tutkintokoulutuksen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia on muutettu. Lakimuutokset astuvat voimaan 1.8.2022.

Keskustelu- ja kuulemistilaisuus on osa Järvenpään paikallisen opetussuunnitelman päivittämistä, jotta paikallinen opetussuunnitelma vastaa annettuja määräyksiä. Tavoitteena on nostaa esille ennaltaehkäiseviä toimia yhteiseksi päämääräksi kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi.

Avoin keskustelu- ja kuulemistilaisuus keskiviikkona 24.8.2022 klo 17.3019.00

Kaikille avoin kuulemistilaisuus järjestetään Järvenpään lukiolla keskiviikkona 24.8.2022 klo 17.30 – 19.00. Tilaisuuteen ovat tervetulleet kaikki Järvenpään koulujen oppilaat, oppilaitosten opiskelijat, henkilöstö sekä huoltajat.

Pyydämme ilmoittautumaan keskustelu- ja kuulemistilaisuuteen 15.8.2022 kello 12 mennessä.

Olisi arvokasta kuulla juuri sinun äänesi!

Tervetuloa mukaan!


Lisätietoa:

Perusopetus ja perusopetukseen valmistava opetus:
Opetuksen asiantuntija Jaana Jääskä
jaana.jaaska@jarvenpaa.fi
puh. 040 315 3556

Lukiokoulutus:
Rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi
marja-liisa.lehtiniemi@jarvenpaa.fi
puh. 040 315 2308

Aikuislukio:
Aikuislinjan apulaisrehtori Päivi Järvinen
paivi.jarvinen@jarvenpaa.fi
puh. 040 315 2509

Jaa juttu: