Kansakoulunkadun liikennejärjestelyt muuttuvat

Kansakoulunkadun läpiajo joudutaan katkaisemaan ajoneuvoliikenteeltä putkikaivannon kohdalla, muilta osin molemmat kaistat otetaan käyttöön. Urheilukadun kadunvarsipysäköinti poistetaan putkitustöiden ajaksi.

Kuva työmaa-alueen kartasta ja työnaikaisista järjestelyistä ja poikkeusreiteistä. Kartan saa isommaksi uuteen välilehteen avaamalla tai alla olevan tiedoston lataamalla.

Urakoitsija jatkaa katusaneerausta Kansakoulunkatu-Urheilukatu -risteyksestä Kansakoulunkatua etelään ja Urheilukatua itään. Työt aiheuttavat uusia tilapäisiä liikennejärjestelyjä. 

Kansakoulunkadun liikennöinti muutetaan takaisin kaksisuuntaiseksi. Pysäköintikielto jatkuu välillä Sipoontie-Urheilukatu. Kansakoulunkadulla ajoneuvoliikenne katkaistaan putkikaivannon kohdalta. Työalue on noin 50 metriä kadunsuuntaisesti. Kaivannon kohdalla oleville kiinteistöliittymille järjestetään kulku erityisjärjestelyin. Kulku kiinteistöille tapahtuu Sipoontien tai Urheilukadun kautta, muuttuen sitä mukaa kun putkitustyö kadulla etenee.

Kansakoulunkadulla ajoneuvoliikenne sallittu edelleen vain työmaa- ja tonttiliikenteelle, sekä huoltoliikenteelle. Päiväkodin ja koulun saattoliikenne Sipoontien pysäköintialueelle. Kevyenliikenteen kulku säilyy Kisapolun puolella.

Asukkaille ja sidosryhmille tiedotetaan Kansakoulunkadun liikennejärjestelyiden muutoksista. Tonteille kulusta tiedotetaan myös maastossa.

Urheilukadun itäpäässä kadunsaneeraustyöt jatkuvat. Töiden vuoksi kadunvarsipysäköinti poistetaan käytöstä 1.8.2022 alkaen. Jalankulku säilyy pohjoispuolella. Tonteille kulku kaivannon kohdalla järjestetään erityisjärjestelyin. Työn aikana voi kuitenkin olla hetkellisiä katkoksia, jolloin tonteille kulku on estynyt. Urheilukadulle ei myöskään koulujen saattoliikennettä, jättöpaikat Mannilantiellä. Urheilukujalla kevyt liikenne erotellaan työmaasta aidoin.

Kisapolulla tonttiliikenne ja kevyt liikenne sallittu. Mahdolliset työalueet erotetaan liikenteeltä.

Muuttuneet liikennejärjestelyt ja kulkureitit tullaan merkitsemään selkeästi maastoon ja niiden turvallisuus taataan. Järjestelyt ovat voimassa arviolta 1.8–23.9.2022

Työmaan kohdalla liikkuessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Urakka valmistuu 31.10.2022 mennessä.  


Järvenpään kaupunki                                                                                                     
Johan Nygård                                                          
johan.nygard@jarvenpaa.fi                               
p. 09 27 291                                                                  

Valvoja
Finnmap Infra
Juha Nevalainen
p. 040 0454 833

Urakoitsija
GRK Infra Oyj
Antti Saikkonen
p. 050 5274 899   

Joel Ruotanen
p. 050 5769 044

Jaa juttu: