Kaupungin katu-urakat vaikuttavat koululaisten kulkemiseen

Kaupunkitekniikka rakentaa Järvenpäässä kesän ja syksyn 2022 aikana laajalla alueella kunnallistekniikkaa. Monin paikoin on käynnissä pitkäkestoisia infrahankkeita. Järvenpään kaupunkitekniikan rakentamiskohteet on esitetty tiedotteen liitteenä olevassa kartassa.

Koululaisten koulureittejä suunniteltaessa on hyvä huomioida karttaan merkityt infran työmaiden sijainnit. Koululaisia ja opiskelijoita on syytä opastaa, että kaivinkoneiden ja kuorma‐autojen läheisyydessä liikuttaessa ja koneiden ohi kuljettaessa on tärkeää varmistaa, että liikkuminen ei tapahdu liian lähellä koneita ja että koneen kuljettaja on myös havainnut liikkujan.

Urakoitsijoiden ja työmailla liikkuvien yhteistyökumppaneiden on varmistettava liikennejärjestelyissä turvallinen liikkuminen työmaiden läheisyydessä ja se, ettei työmaille eksy tai siellä liiku muita kuin työmaan toimintaan liittyviä henkilöitä. Erityisesti työkoneiden työskennellessä kevyen liikenteen läheisyydessä ja myös niitä liikuteltaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Työmailla on liikennejärjestelyt huomioitu siten, että turvalliset kulkureitit ja kevyen liikenteen väylät ovat kunnossa ja turvallisia käyttää. Työmaajärjestelyistä ja kiertoreiteistä on tiedotettu kaupungin sivuilla osiossa Yleisten alueiden rakentaminen.

Urakoitsijoita ja rakennustyömaiden toimijoita on muistutettu ja tarkennettu toimimaan suurta varovaisuutta noudattaen koululaisten ja muiden tienkäyttäjien läheisyydessä työmaiden alueella. Alla on esitetty kaupungissa meneillään olevia infrahankkeita, jotka sijoittuvat erityisesti koulujen läheisyyteen:

Helsingintien ja kävelykatu Jannen (Sibeliuksenkatu) kunnallistekniikan rakentaminen

Urakka käsittää Ahomaanraitin, kävelykatu Jannen (Ahomaanraitti-Mannilantie), Helsingintien (ratasilta- Ahomaanraitti), Mannilantien (Neuvoksenkuja-Helsingintie) ja Pikku-Kallen puiston saneerauksen. Urakassa vahvistetaan alueen katurakenteita, uusitaan rakennekerroksia, vesihuoltoa, energia- ja tietoliikenneverkkoja sekä valaistusta. Lisäksi osalle kevyen liikenteen osuuksia asennetaan sulanapitojärjestelmä.

Työt aiheuttavat häiriötä ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle. Työalueen läpi on opastettu kevyen liikenteen reitit ja ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen poikkeavista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Hankkeen työt on aloitettu toukokuussa ja arvioitu valmistuminen on marraskuun 2023 loppuun mennessä. 

JYK alueen kadut, vaihe 2 rakentaminen  

Urakassa saneerataan olemassa olevaa Kansakoulunkatua välillä Sipoontie-Urheilukatu, Urheilukatua välillä Kansakoulunkatu-Urheilukuja, Urheilukujaa sekä Kisapolkua. Alueelle rakennetaan katualueiden lisäksi niille sijoittuvat vesihuolto, kuivatusjärjestelmät, valaistus, sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset sekä viherrakenteet kasvillisuuksineen.

Kansakoulunkadun liikennöinti muutetaan takaisin kaksisuuntaiseksi. Pysäköintikielto jatkuu välillä Sipoontie-Urheilukatu. Kansakoulunkadulla ajoneuvoliikenne katkaistaan putkikaivannon kohdalta. Työalue on noin 50 metriä kadunsuuntaisesti. Kaivannon kohdalla oleville kiinteistöliittymille järjestetään kulku erityisjärjestelyin. Kulku kiinteistöille tapahtuu Sipoontien tai Urheilukadun kautta muuttuen sitä mukaa, kun putkitustyö kadulla etenee.

Kansakoulunkadulla ajoneuvoliikenne on sallittu vain työmaa- ja tonttiliikenteelle. Kevyen liikenteen väylä säilyy käytössä koko urakan ajan Kansakoulunkadulla.

Urheilukadulla ja Urheilukujalla tonteille ajo on sallittu Mannilantien puolelta ja Urheilukujan osuudella kadunvarsipysäköinti on poistettu käytöstä. Kevyen liikenteen kulku säilyy Urheilukadulla koko urakan ajan.

Kisapolulla tonttiliikenne ja kevytliikenne on sallittu. Mahdolliset työalueet erotetaan liikenteeltä.

Kevyen liikenteen kulku on erikseen merkitty ja työalueiden läpi järjestetään turvallinen kulku koko rakentamisen ajan. Saattoliikenne toimii Mannilantien ja Sipoontien pysäköintialueelta kouluille.

Työt aiheuttavat häiriötä ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle. Poikkeavista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Hankkeen työt on aloitettu toukokuussa ja arvioitu valmistuminen on lokakuun 2022 loppuun mennessä. 

Siltavahdinkatu, Kurkiaurankatu välillä Siltavahdinkatu-Lepolanväylä, liityntäpysäköintialueet ja pyöräpysäköinnin rakentaminen

Urakka on valmistunut heinäkuussa 2022.

Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 3

Vähänummentien ja Puurtajakadun risteyksen ajoratojen viimeiset asfaltointityöt ja viheralueiden viimeistelytyöt toteutetaan elokuun alussa.

Urakka valmistuu elokuun 2022 loppuun mennessä.

Lepola IV, Lepolanväylän jatke

Rakentamistöinä rakennetaan reunakivi ja toteutetaan asfaltointi syksyllä 2022.

Ristinummenojan rakentaminen

Ristinummentien ojaa rakennetaan Aallottarenpolun vieressä junaradan suuntaan kesän ja syksyn 2022 aikana. Kevyen liikenteen järjestelyt ovat käytössä alueella.

Ainolan aluekeskus, vaihe 1 

Urakka sijoittuu Ainolanväylän, junaradan itäpuolen, Iltalaulunkujan ja Metsälaulunkujan, Diggarinkadun ja junaradan länsipuolen Ristinummen laskuojan väliin jäävälle alueelle. Urakassa rakennetaan vesihuoltolinjoja tonttiliittymineen, operaattori- ja sähkölinjoja sekä tielinjoja. Kohteen aikana alueen valaistusta uusitaan ja parannetaan. Urakan tärkeimmät työvaiheet ovat alueella olevan metsikön raivaaminen uusien väylien kohdalta, kohteen vaatimat maansiirtotyöt, maaperän stabilointi, valaisimien asentaminen sekä väylien asfaltointi. Kohteen alueella alkaa myös talonrakennusurakoita samanaikaisesti. 

Työt aiheuttavat haittaa liikenteelle lähinnä Horsmankaaren kohdalla ja kulku sen läpi katkeaa urakan aikana. 

Urakka jatkuu vuoteen 2023.

Helsinki-Riihimäki 2 ratahanke

Työt jatkuvat kevääseen 2023 saakka.

Suljetun kävely- ja pyörätien kiertotie toimii Kyröläntie-Puistotie-Sipoontie välistä kautta.

Järvenpään kaupunkitekniikan rakentamiskohteet vuonna 2022


Lisätietoja:

Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö
p. 040 315 2867
janne.arponen@jarvenpaa.fi

Johan Nygård, projektipäällikkö
p. 040 315 3510
johan.nygard@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: