Keskustaan valmistuu uusi yksisuuntainen pyörätie keväällä 2023

Kaduille on jo asetettu osa uusista erotellun pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkeistä, vaikkei pyöräilyn ja jalankulun erottelu olekaan vielä havaittavissa. Pyöräilijöiltä toivotaan erityistä malttia ja tarkkaavaisuutta liikenteessä.

Kuvassa on merkattu nuolilla yksisuuntaisen pyörätien kulkusuunta. Kaksisuuntaisten pyöräteiden osalta kuvaan on piirretty isoimpien katujen varsilla kulkevia reittejä, eivätkä kaikki pyörätiet näy kuvassa.

Järvenpään keskustaan valmistuu kevään 2023 aikana uusi yksisuuntainen pyörätie. Yksisuuntaiseksi muuttuu Helsingintien osuus Rantakadun liikenneympyrästä Kartanontien risteykseen sekä Mannilantien osuus välillä Helsingintie-Kotilinnantie, johon tulee noin 50 metriä uutta pyörätietä suuntaansa. Pyöräily muilla Mannilantien osuuksilla säilyy nykyisten liikennejärjestelyiden mukaisena. Kartanontie-Helsingintien Citymarket -väli valmistui jo vuonna 2020. Yhteensä Helsingintien yksisuuntaisen pyörätien osuus vastaa noin kilometrin matkaa suuntaansa.

Rantakatu-Yhteiskouluntie -väli sekä rata-Kartanontie -väli toteutetaan liikennemerkki- ja tiemerkintämuutoksilla, ja Yhteiskouluntie-rata -väli valmistuu katu-urakan myötä.

– Merkittävää Helsingintien molemmissa uusissa liikenneympyröissä eli Yhteiskouluntien ja Mannilantien kohdalla on, että ympyröissä pyörätiet on suunniteltu yksisuuntaisiksi. Pyöräilijä kiertää siis liikenneympyrän aina samaan suuntaan kuin autot, toisin kuin muissa kaupungin liikenneympyröissä. Pyöräilijän kulkusuuntaa opastetaan tiemerkinnöillä ja liikennemerkeillä, liikennesuunnittelija Eelis Kuisma kertoo.

Pyöräilijöiltä toivotaan erityistä malttia ja tarkkaavaisuutta liikenteessä.

– Kaduille on jo asetettu osa uusista erotellun pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkeistä, vaikkei pyöräilyn ja jalankulun erottelu olekaan vielä havaittavissa. Myöskään yksisuuntaisuuden alkamis- ja päättymiskohdat eivät ole vielä havaittavissa, koska tiemerkinnät puuttuvat. Liikennemerkit, kuten kielletyn ajosuunnan merkit ja pyöräilyn opasteet, asennetaan työn edetessä, Kuisma täsmentää.

Kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n mukaan tavoitteena on nostaa pyöräilyn kulkutapaosuutta kuudella prosentilla vuoteen 2040 mennessä.


Lisätietoja:

Janne Arponen
rakennuttajapäällikkö
janne.arponen@jarvenpaa.fi
p. 040 315 2867

Eelis Kuisma
liikennesuunnittelija
eelis.kuisma@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: