Keusote ja alueen kunnat luopuvat nuorille suunnatun Normaali.fi -palvelun käytöstä 1.6. alkaen

Keusoten tiedote 16.5.2023

Keusote ja alueemme kunnat ovat ylläpitäneet Keski-Uudellamaalla nuorille apua tarjoavan Normaali.fi -palvelun chatia vuodesta 2020 alkaen. Palvelua tarjottiin ensiksi pilotin muodossa osana Zoturi Oy:n verkkoauttamisen kokonaisuutta, minkä jälkeen chat-palvelua jatkettiin.

Viestinnästä huolimatta chat ei ole tavoittanut suurta käyttäjäkuntaa, ja siksi sopimus chat-alustan tarjoavan Zoturi Oy:n kanssa on irtisanottu 1.6.2023 alkaen.

Normaali.fi -palvelun chatissa nuorille ovat vastanneet Keusoten ja kuntien nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi palvelussa on voinut testata omia huolia kyselyn avulla sekä katsoa nuorten yleisimpiin huoliin liittyviä tarinallisia näkökulmavideoita.

Nuorten palvelujen kehittäminen jatkuu Keusotessa

Tuemme ja autamme Keusoten alueen 13–17-vuotiaita nuoria sekä heidän perheitään nuorisoasemillamme mielenterveys- ja päihdehoitoon sekä vanhemmuuteen ja perheensisäisiin vuorovaikutusongelmiin liittyen.

Chatin käytön lopettamisesta huolimatta jatkamme nuorten matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä. Keusotessa on kehitteillä oma chatbot, jonka kautta myös nuoret voivat saada apua tulevaisuudessa. Lisäksi kohdennamme erilaisia webinaareja etenkin nuorten vanhemmille. Lisätietoja webinaareista löydät Nuorisoasema-sivulta.

Nuorille on myös tarjolla useiden eri toimijoiden ylläpitämiä chat-palveluja, joiden kautta apua on saatavilla. Valtakunnallisia chat-palveluja tarjoavat esimerkiksi sekasin247.fi ja nuortennetti.fi sekä Apuu.fi-chat

Lisätietoja: Nuorisoasema

Jaa juttu: