Keusote: Keusoten alueen suosituksia ja rajoituksia jatketaan

Suosituksia on päivitetty 14.1.21

Uudenmaan alueen koronavirusepidemian hillitsemiseksi Keusote on täydentänyt suosituksiaan 14.1.21. Aluehallintovirasto on 5.1. antamassaan päätöksessä jatkanut kokoontumisrajoituksia samansisältöisinä.    

Alueemme koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 46 / 100 000 / 14 päivää. Koronatartuntojen laskusuunta Keusoten alueella on pysähtynyt, ja vuoden vaihteen jälkeen lievässä nousussa.  Alueemme täyttää kiihtymisvaiheen kriteerit, ja osittain myös leviämisvaiheen kriteerit.

Alueemme ilmaantuvuusluku ja positiivisten näytteiden osuus (2,8 %) täyttävät leviämisvaiheen kriteerit.  Sairaalahoidon kuormitus on tasaista. Noin kolmannes todetuista koronavirustartunnoista ei ole jäljitettävissä, jonka vuoksi rajoituksia edelleen kohdennetaan laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen.

Suomessa vuoden -21 alussa leviävä muuntovirus on uusi merkittävä uhka myös Keusoten alueen asukkaille. Uusi muuntunut virus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Asia on havaittu tartuntaketjujen selvityksessä. Virus on levinnyt useisiin maihin, ja Keusoten alueelle muuntoviruksen leviämistä lisäävät mm. työmatkaliikenne ulkomaille. Suomessa muuntoviruksen aiheuttamat koronatartunnat ovat lähteneet nousuun.

Koronarokotteista ei ole vielä tällä hetkellä riittävää suojaa väestölle, koska rokotteita on saatu maahan erittäin rajallinen määrä.

Koronasuosituksissa noudatetaan STM:n toimintasuunnitelmaa Covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi tammi-toukokuussa 2021, sekä huomioidaan alueemme lähikuntien tilanne.

STM:n ohjeen mukaan alueellisilla, oikea-aikaisilla ja riittävän kattavilla toimilla sekä tehokkaalla testauksella ja tartunnanjäljityksellä voidaan hillitä epidemian leviämistä. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen ja etenkin sairaala- ja tehohoidon tarpeeseen tulee näkymään vasta muutaman viikon viiveellä. Rajoitustoimenpiteitä ei saa myöskään purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään.

5.1.21 koronasuositukset ja rajoitukset säilyvät ennallaan 31.1.21 asti muilta osin paitsi,

  • Keusote suosittelee, että penkkarit ja vanhojen tanssit siirretään myöhemmälle keväälle.

Mikäli pääkaupunkiseudulla tehdään lähiaikoina merkittäviä muutoksia suosituksiin, päivitämme suosituksemme pääpiirteittäin pääkaupunkiseudun suosituksia vastaavaksi.  

Suositukset 14.1.21 alkaen

Yleiset suositukset

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.20-31.1.21 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).   

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 11.1.-31.1.2021 (5.1.21 päätös). 

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittaa, että yhtiökokouksissa ja yhdistysten kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä.

Harrastustoiminta

Organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytystä sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa myös ulkona jatketaan.

Yli 20-vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. 

Ulkokentät mukaan lukien 7.1. jääkentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunnan toteuttamista jatketaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 31.12.20–31.1.2021. 

Katso tarkempi suositus koronavirustartuntojen estämiseksi ulkoharrastustoiminnassa.

Opetuksen järjestäminen

Keusote suosittelee siirtymään etäopetuksesta osittaiseen etäopetukseen lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 7.1.21 alkaen. Keusote suosittelee aikuisten perusopetuksen jatkamista normaalina lähiopetuksena toistaiseksi. Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö jatkuu etäopetuksessa toistaiseksi.

Osittaisen etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Maskisuositus peruskoulun 6:n luokkalaiset (11.1.alkaen), yläkoulun oppilaat, 2. asteen oppilaitokset ja korkeakoulut

Keusote suosittaa kasvomaskin käyttöä peruskoulujen kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihi. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.

Maskisuositus yli 12-vuotiaille lapsille 11.1. alkaen – toistaiseksi

Keusote suosittaa kasvomaskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita.

Maskisuositus yläkoulun oppilaille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille 23.11. alkaen toistaiseksi. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja ohjeistaa käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja. 

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia.

Etätyösuositus

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista.

Julkisten tilojen käyttö

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 31.1.21 asti. Keusote suosittaa ulkoharrastuspaikkojen mukaan lukien ulkojääkenttien ja ulkotekonurmien avaamista 7.1. alkaen. Ulkoharrastuspaikoilla olevat pukeutumistilat pysyvät kuitenkin edelleen suljettuina.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.

2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin. 

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. toistaiseksi.  Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä.  Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.  

Jaa juttu: