Koronatilanteen vaikutukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaan

Epidemiatilanne on jälleen kääntynyt huonompaan suuntaan. Alueen koronatartuntojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja kasvaa edelleen. Tartuntamäärien kasvu on heikentänyt koronatestiin pääsyä ja tartunnanjäljitys on viivästynyt. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella tehdään useita toimia epidemian rajaamiseksi: olemme tehostaneet kiinteistöjen ilmanvaihtoa, noudatamme hygieniaohjeita, edellytämme kasvomaskin käyttöä ja pyrimme toiminnassa päivittäisillä pienillä keinoilla (esim. porrastaminen) ehkäisemään viruksen leviämisen.

Varaudumme siihen, että tartuntamäärien suuri lisääntyminen vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämiseen ja työntekijöiden riittävyyteen. On mahdollista, että joudumme supistamaan päiväkotien aukioloaikoja tai jopa sulkemaan ryhmiä tai päiväkoteja. Kouluissa voidaan joutua hyödyntämään enemmän etäopetusta ja lukiossa lisäksi itsenäistä opiskelua. Tavoitteena on saada lähiopetus onnistumaan mahdollisimman suurelta osin.

Koronaepidemiatilanne on varsin merkittävästi muuttunut omikron-virusmuunnoksen yleistyttyä hyvin nopeasti Keusoten alueella. Tartuntojen nopea lisääntyminen on johtanut koronatestauksen ja tartunnanjäljityksen ylikuormittumiseen. Tiedotamme kouluissa ja päiväkodeissa tartunnoista muita ryhmän jäseniä, ja kehotamme tekemään kotitestausta. Tarkemmat Keusoten ohjeet liitteenä.

Tiedotamme huoltajia tarkemmista ohjeista Daisyn ja Wilman välityksellä.

Tarkastelemme ministerityöryhmän esittämän kotitestauksen käytännön toteutusmahdollisuuksia ja tiedotamme asiasta myöhemmin. Myös testien saatavuus vaikuttaa mahdollisen toteutuksen aikatauluun.

Vaikutukset varhaiskasvatukseen

Järvenpään kunnalliset päiväkodit pysyvät auki, ja mahdollisista poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen.   Varhaiskasvatuksessa toimitaan pienryhmissä ja porrastaen niin, että lasten kontaktit päivän aikana pidetään mahdollisimman vähäisinä. Kaikki palaverit järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen. Sekä työntekijät että mahdolliset vierailijat käyttävät kasvomaskeja. Myös huoltajilta edellytetään kasvomaskien käyttöä sekä esimerkiksi eteistilanteissa turvavälien huomioimista porrastamalla.

Vaikutukset esiopetukseen

Esiopetuksessa noudatetaan pääosin samoja ohjeita ja toimintatapoja kuin muussa varhaiskasvatuksessa. Kuitenkin lisänä koulujen tiloissa toimivien esiopetusryhmien lapsille on voimassa kasvomaskisuositus.

Vaikutukset alakouluissa: maskisuositus kaikille

Maanantaista 10.1.2022 alkaen kaikille alakoulun oppilaille (1.-6 lk.) astuu voimaan maskisuositus. Kasvomaskeja jaetaan kouluissa. Halutessaan voi käyttää myös omaa kasvomaskia. Päivittäisten kontaktien määrää pyritään minimoimaan erilaisilla opetus- ja tilajärjestelyillä. Huoltajia tiedotetaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Koulu aloitetaan 10.1.2022 lähiopetuksena, mutta tilanne voi muuttua epidemiatilanteen edetessä.

Vaikutukset yläkouluissa

Kaikkia yläkoulun oppilaita koskeva maskisuositus jatkuu. Kasvomaskeja jaetaan kouluissa. Opetusryhmiä pidetään erillään mahdollisuuksien mukaan. Päivittäisten kontaktien määrää pyritään minimoimaan erilaisilla opetus- ja tilajärjestelyillä. Huoltajia tiedotetaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Koulu aloitetaan 10.1.2022 lähiopetuksena, mutta tilanne voi muuttua epidemiatilanteen edetessä.

Vaikutukset 2. asteelle

Kaikkia toisen asteen opiskelijoita koskeva maskisuositus jatkuu. Järvenpään lukio viestii tarkemmista käytännönjärjestelyistä Wilma-järjestelmän kautta.

Koulu aloitetaan 10.1.2022 lähiopetuksena, mutta tilanne voi muuttua epidemiatilanteen edetessä.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto toimii esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella normaalisti. Osa kouluterveydenhoitajien työajasta on osoitettu rokotustehtäviin viikoilla 2 ja 3.

Vaikutukset koululaisten iltapäivätoimintaan

Maskisuositus koskee myös koululaisten iltapäivätoimintaa. Kasvomaskeja jaetaan iltapäiväkerhoissa.

Vaikutukset koulukuljetuksiin

Kaikkia koulukuljetusoppilaita koskeva maskisuositus säilyy ennallaan.

Jaa juttu: