Lasten ja nuorten pahoinvointiin etsitään ratkaisuja useiden toimijoiden kesken Radanvarsifoorumilla

Lasten ja nuorten pahoinvoinnin taustoihin ja tilannetta helpottavien konkreettisten toimenpiteiden löytämiseen panostetaan tulevana keväänä, kun useat toimijat Etelä-Suomen Aluehallintoviraston koordinoimana kokoontuvat Järvenpäähän etsimään tilanteeseen ratkaisuja. Ensimmäinen Radanvarsifoorumi järjestetään 5.4. Järvenpää-talolla. Tuolloin näkökulmana on yhteisen tilannekuvan luominen toimijoiden kesken ja tilaisuudessa päästään kuulemaan myös nuorten omia ajatuksia nykytilanteesta ja toimivista ratkaisuista. Radanvarsifoorumit jatkuvat huhtikuun jälkeen uusilla tilaisuuksilla, joissa tarkastellaan erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten tarvitsemaa tukea sekä erilaisia nuorten tukemisen muotoja niin vanhemmuuden, koulujen kuin järjestötoiminnankin näkökulmasta.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevät toimijat niin Järvenpäässä kuin kansallisesti ovat osoittaneet huolensa lasten ja nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin. Syksyllä 2023 Järvenpään ja Keravan nuorisopalvelut aloittivat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman, vuoden kestävän JärKeNuoRi-hankkeen, jonka tavoitteena on nuorten jengiytymisen sekä väkivaltaisuuden ja rikollisuuden ehkäiseminen nuorisotyön keinoin. JärKeNuoRi-hanke on mukana myös Radanvarsifoorumeilla. 

Radanvarsifoorumit järjestetään, jotta hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja sekä kokemuksia olisi mahdollista jakaa laajemmin eri toimijoiden kesken. Yhteisen keskustelun ja toimijoiden tiiviin yhteistyön tarkoituksena on löytää keinoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Lisätietoja: 

Arja Korhonen, opetusjohtaja 

arja.korhonen@jarvenpaa.fi 

Jussi Jokivaara, turvallisuuspäällikkö 

jussi.jokivaara@jarvenpaa.fi 

Petja Pyykkönen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

petja.pyykkonen@avi.fi 

Jaa juttu: