Miten Järvenpään keskustaa ja Rantapuistoa tulisi kehittää? Vastaa kyselyyn! 

Järvenpään keskustassa nähdään merkittävää kehitystä tulevina vuosina. Alue tiivistyy ja laajenee, kun uusi rakentaminen lisää asukastiheyttä ja parantaa palveluiden saatavuutta. Nyt kaupunkilaisilla ja yrittäjillä on mahdollisuus vaikuttaa keskustan sekä Rantapuiston kehittämiseen.

Järvenpään keskustakuva ilmasta.
Järvenpään kaupunki kasvaa ja kehittyy tulevien vuosien aikana. Kuva: Kapina Oy.

Kaupunkilaisilla ja yrittäjillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa Järvenpään keskustan kehittämiseen ’Kehittyvä keskusta’ -visiokyselyissä. Kyselyssä kerätään ajatuksia Järvenpään keskustasta sekä Rantapuistosta, joiden avulla aluetta voidaan kehittää elinvoimaiseksi, houkuttelevaksi ja kestäväksi ympäristöksi niin asukkaille, yrittäjille kuin vierailijoillekin. Vastausaikaa on sunnuntaihin 19.5.2024 asti. Asukaskyselyyn vastanneiden kesken arvomme lippuja Järvenpään uimahalliin. 

Järvenpään keskusta kasvaa ylöspäin, tiivistyy ja laajenee noin kilometrin säteellä täydentäen olemassa olevaa kaupunkirakennetta seuraavan vuosikymmenen aikana. Uudistavan täydennysrakentamisen eli purkavan saneerauksen, lisärakentamisen tai lisäkerrosrakentamisen myötä keskustan asukastiheys kasvaa ja palveluelinkeinojen sekä erikoiskaupan toimintaedellytykset paranevat. Kaupallisten palveluiden lisäksi julkiset palvelut ja kulttuuritoiminta keskittyvät tulevaisuuden keskustaan. Myös Rantapuistoa kehitetään niin asukkaita kuin yrittäjiä varten.  

Järvenpään kaupungilla käynnissä oleva ’Kehittyvä keskusta’ -suunnittelukokonaisuus tarkentaa Järvenpään yleiskaavaa ja keskustan osayleiskaavaa. Kohteena on erityisesti tiivistyvä asemanseutu. Suunnittelussa keskustan kehittymistä tarkastellaan viiden erilaisen teemakokonaisuuden kautta: kaupunkikuva, ilmastoviisas suunnittelu, viherryttäminen, elinkeino ja kulttuuri sekä liikkumisympäristö.  

Kysely asukkaille

Kysely yrittäjille

Jaa juttu: