Muutoksia varhaiskasvatuksen järjestämispaikkoihin – syynä lasten osallistumisasteen nousu

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on noussut kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Syynä tähän on erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisasteen nouseminen lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä. Jotta päiväkotipaikat pystytään järjestämään kaikille niitä tarvitseville, varhaiskasvatuksen järjestämispaikkoihin on tarve tehdä muutoksia.  

Pohjoisen Järvenpään alueella muutoksia on odotettavissa enemmän. Haarajoen koululta vapautuu tilaa, kun Oinaskadun koululaiset pääsevät siirtymään takaisin omaan kouluunsa. Palveluverkkosuunnitelman mukaan Närekadun päiväkodin siirtyminen koulun tiloihin olisi tehty hyvinkin nopeasti, mutta tätä suunnitelmaa viivästytetään nyt 1–2 vuodella.  

– Haluamme varmistaa, että tilat riittävät edelleen kasvaneen osallistumisasteen mukaisen lapsimäärän tarpeisiin tulevaisuudessa ennen muutostöiden toteuttamista. Jotta yhteistyö koulun kanssa pääsee kuitenkin vauhtiin, valmistelemme varhaiskasvatuksella vahvistettua esiopetuksen palauttamista koulun tiloihin kahden lapsiryhmän verran jo vuodenvaihteessa 2023, vt. varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Holmström kommentoi.  

Eteläisessä Järvenpäässä muutokset ovat vähäisempiä. Oinaskadun uusi päiväkoti ja pienten lasten koulu valmistuu vuodenvaihteessa, ja päiväkodit Lampaanpolska ja Pesäpuu siirtyvät sinne kokonaisuudessaan. Koska perusopetuksesta siirtyy Oinaskadulle aluksi vain kolme opetusryhmää, voidaan päiväkotipaikkoja ottaa väliaikaisesti käyttöön hieman alkuperäistä suunnitelmaa enemmän.  

–  Kasvaneen lapsimäärän tarpeisiin valmistelemme lisäksi esiopetuksen järjestämistä Mankalan koululla 1–2 ryhmän verran. Tämä tarkoittaa todennäköisesti valtaosin tulevien Mankalan eskareiden siirtymistä Iso-Antin ja Isokydön päiväkodeilta koululle jo vuodenvaihteessa. Tällöin pystymme ottamaan päiväkodeissa vastaan pieniä uusia tulijoita. Tutut aikuiset ja kaverit ovat mukana seikkailussa sekä Mankalan ja Haarajoen muutoksissa, että Oinaskadulla tapahtuvien muutosten osalta. Keskustelua käydään perheiden kanssa mahdollisista toiveista asian suhteen, ja pyrimme parhaamme mukaan tekemään muutoksista onnistuneita kaikille, Holmström summaa. 

Haarajoen suunnitelman siirtyminen vaikuttaa myös Kinnarin ja Keskustan päiväkodin toimintaan. Alkuperäisessä suunnitelmassa Närekadun päiväkodin moduuli siirretään Kinnarin päiväkodin tontille, ja vanha rakennus puretaan alta pois. Keskustan päiväkoti oli tarkoitus lakkauttaa vuonna 2024. Palveluverkkosuunnitelmassa esitettyjä muutostöitä ja lakkauttamista siirretään samoin 1–2 vuodella eteenpäin ja toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa entisellään siihen saakka.  

Palveluverkkosuunnitelmasta ennallaan jatkuvat suunnitelmat Iso-Antin päiväkodin, Vihtakadun ja Kyrölän suhteen. Laurilantielle on alkanut rakentumaan uusi yksityinen päiväkoti, jonka aloituksen myötä Iso-Antista aletaan hiljalleen luopumaan. Kyrölän muutostöiden suunnittelu on alkanut, ja pian selviää, tarvitaanko väistötiloja, ja kuinka pitkään. JYK:iin on tulossa joka tapauksessa syksystä 2023 alkaen kaksi esiopetusryhmää lisää.  

Lisätietoja: 

Hanna-Leena Holmström, vt. varhaiskasvatusjohtaja, hanna-leena.holmstrom@jarvenpaa.fi 

Jaa juttu: