Opinnäytetyö selvitti ikäihmisten ravintolamieltymyksiä Järvenpäässä

Haaga-Helian hotelli- ja ravintola-alan opiskelija Janina Jääskeläinen teki toukokuussa 2022 opinnäytetyönä tutkimuksen, jossa tavoitteena oli selvittää, miten yli 65-vuotiaat käyttävät ravintolapalveluita Järvenpäässä. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Järvenpään kaupunki.

Väestön ikääntyminen on ajankohtainen sekä tärkeä aihe, joka koskettaa koko Suomen väestöä. Ikääntyvän väestön huomioiminen ravintolapalveluissa on erittäin tärkeää, koska ravintolapalveluilla on mahdollisuus auttaa, tukea ja huomioida yli 65-vuotiaat muiden palvelujen ohella.

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada vastaus, kuinka hyvin Järvenpäässä vastataan ikääntyvän ravintolapalveluiden tarpeisiin ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Pääkysymyksiä olivat: kuinka usein, milloin, mitä ravintolapalveluita käytetään ja kenen kanssa, sekä minkälaisia toiveita ravintolapalveluista yli 65-vuotiailla järvenpääläisillä on?

Keskiarvoksi vastaajat antoivat seiskan

Tutkimus toteutettiin kyselynä ja vastauksia saatiin yhteensä 142 kappaletta. Tyytyväisyys Järvenpään ravintolatarjontaan sai keskiarvon 7 (asteikolla 0–10). Järvenpään ravintoloita käytetään enemmän kuin Järvenpään ulkopuolella olevia ravintolapalveluita, joka kertoo siitä, että tarve mennä muualle ei ole suuri.

Tuloksista nousi esille, että yli 65-vuotiaat käyttävät Järvenpään ravintoloita enimmäkseen viikoittain ja eniten kello 10–14 välillä. Järvenpään ravintolatarjonnasta suosituimmaksi osoittautuivat: Huili, Huvila, Kulmakonditoria, Cooperin kulma, Kakkutalo Gilan, Lounaskahvila Tyyni ja Cantina Viva Zapata.

Siisteyden ja laadun lisäksi tärkeää on myös seurallisuus

Tutkimuksessa selvisi, että puoliso ja ystävät ovat suosituimpia seuralaisia ravintolapalveluita käyttäessä. Tärkeimpiä ominaisuuksia ravintolapalveluissa olivat: siisteys, ruoan laatu, tuotteet ja palvelun ystävällisyys.

Useat vastaajat kertoivat olevansa tyytyväisiä Järvenpään ravintolatarjontaan, mutta esille nousi toiveita uusista ravintolapalveluista. Toiveita olivat esimerkiksi: paikka, johon mennä yksin ja tutustua uusiin ihmisiin, siisti ja laadukas iltapainotteinen ruokaravintola, ketjuravintola, aikuisten tanssipaikka, laadukas eri maan kulttuuria edustava ravintola, eri ruokavaliot ja ruokasuosituksia huomioiva ravintola sekä kasvis/vegaaninen ravintola.

Tuloksia kannattaa hyödyntää!

Järvenpään kaupunki auttoi tutkimuksen kokonaisuuden suunnittelussa sekä kyselyn jakamisessa. Järvenpään kaupunki tulee hyödyntämään tutkimuksen tuloksia suunnitellessa sekä kehittäessä Järvenpään kaupungin palveluja. Lisäksi tutkimuksen tuloksista tiedotetaan Järvenpään ravintolayrittäjille sekä eläkeläisjärjestölle, jotta heillä on mahdollisuus ottaa huomioon tulokset esimerkiksi palvelun laatua, konseptia tai uusia ideoita kehittäessä.

Opinnäytetyö yli 65-vuotiaiden ravintolapalveluiden kysyntä Järvenpään kaupungissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101421234

KUvassa puutarjottimilla herkullisen näköisiä leivonnaisia, piirakoita ja kakkusia.
Siisteys, ruoan laatu, tuotteet ja palvelun ystävällisyys ovat ikäihmisten mieleen.
Jaa juttu: