Päästövaatimukset kiristyvät kaupungin tulevissa kuljetuskilpailutuksissa – yrittäjä, tutustu lakimuutokseen ja vastaa kyselyyn

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista astui voimaan 2. elokuuta 2021. Laki velvoittaa myös Järvenpään kaupunkia kiristämään päästövaatimuksia kuljettamiseen ja kalustoon liittyvissä hankinnoissa. Seuraavassa lueteltuna hankintoja, joita lakimuutos koskettaa ainakin osittain* lähivuosina:

  • Alueurakka: Järvenpään katujen ja yleisten alueiden ylläpito. Lakia sovelletaan tarjouspyynnössä vaatimalla tarjoajilta tietty määrä päästöttömiä ajoneuvoja. Nykyinen sopimus optioineen jatkuu syksyyn 2025.
  • Autot. Kaupungilla on kymmenkunta leasing autoa, joiden sopimukset päättyvät 2023. Lakia sovelletaan uusien autojen valinnassa. Kaupunki on mukana Hanselin yhteishankinnassa, jonka kautta autot ’liisataan’.
  • Kone-, kuljetus- ja ammattihenkilöpalvelut. Lakia sovelletaan tarjouspyynnössä vaatimalla tarjoajilta tietty määrä päästöttömiä tai eri käyttövoimilla kulkevia ajoneuvoja. Kilpailutus vuonna 2023, uusi sopimus voimaan 1.2.2024.
  • Oppilaskuljetukset ja tilausajot. Lakia sovelletaan tarjouspyynnössä vaatimalla tarjoajilta tietty määrä päästöttömiä ajoneuvoja. Nykyinen sopimus optioineen jatkuu kesään 2024.
  • Järvenpään paikallis- ja palveluliikenne. Oletettavasti Järvenpään kaupunki ei kilpailuta enää, vaan palvelu siirtyy HSL:lle ennen sopimuksen loppua. Nykyinen sopimus optioineen jatkuu kesään 2027.

Lakia voidaan tulla soveltamaan myös muissa urakka- tai palveluhankinnoissa, joihin liittyy ajoneuvo-, liikenne- tai kuljetuspalveluita.

Informoimme yrittäjiä asiasta jo hyvissä ajoin, koska investoiminen uusiin ajoneuvoihin on kallista ja kilpailutukset kuitenkin useimmiten aika nopeita. Meillä ei ole vielä käsitystä, miten tulemme uutta lakia soveltamaan, sillä siitä ei luonnollisesti ole vielä mitään oikeuskäytäntöä. Lakiin voi tutustua Liikenne- ja Viestintäministeriön tiedotteessa.

Monissa kuljetukseen ja kalustoon liittyvissä kilpailutuksissamme on eri osa-alueita ja nyt pohdimme kaupungilla, miten sovellamme lakia silloin, kun yhdellä osa-alueella ajaa vain yksi auto. Onko auton oltava tällöin päästötön? Vai voimmeko laskea koko kaupungin kuljetuksen ja kaluston yhteen ja vierittää tavoiteluvut sieltä alaspäin?

Pyydämme yrittäjiä tutustumaan lakimuutokseen ja vastaamaan lyhyeen kyselyyn aiheesta 30.11.2021 mennessä. Kysely löytyy alta linkistä. Haluamme olla ajoissa liikkeellä, edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, tehdä hankintoja meitä velvoittavien lakien mukaan ja pystyä silti tekemään tarjouspyyntöjä, joihin kaupungin yrittäjillä on mahdollisuus jättää tarjouksia.

LINKKI KYSELYYN

*(Laki ei koske kaukoliikenteen linja-autoja, eikä maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovelleta esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin. Myös pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M1-luokan ajoneuvot on vapautettu vaatimuksista.)

Syysterveisin,

Järvenpään kaupungin hankintapäällikkö Petra Pantsar

Jaa juttu: