Ristinummen alueen suunnittelu etenee – joulukuussa julkaistu Storymaps kokoaa alueen suunnittelun vaihe vaiheelta

Tätä aluetta ollaan suunnittelemassa tuleville vuosille.

Storymapsista näet, millaisia arvoja Ristinummen alueen suunnittelutyössä vaalitaan ja mitä alueen rakentumisessa ollaan ottamassa huomioon. 

Nyt Etelä-Järvenpäässä sijaitsevan Ristinummen alueen yleissuunnitelmaan ja alueen visioon on mahdollista päästä tutustumaan uudenlaisen Storymapsin avulla! Ristinummen visio ohjaa punaisena lankana alueen suunnittelua taaten, että kaikki tehtävät ratkaisut vievät kohti yhdessä sovittua tavoitetilaa ja Ristinummen alueen kehityksen kannalta keskeisiksi tunnistettuja asioita. 

Alueen yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin kuluvana vuonna vision ja tavoitteiden laatimisella. Myös alueen asukkaat otettiin syksyllä mukaan alueen identiteetin ja nimistön suunnitteluun. Marraskuussa 2021 etsittiin asukastyöpajassa kolmelle osa-alueelle (Asemakylälle, Kulttuuripellolle ja Kaurismetsälle) identiteettitekijöitä kokonaisvision pohjalta.

”Koska Ristinummen alueen suunnittelun ajallinen kaari on hyvin pitkä, ajattelimme että päivittyvä ja visuaalinen esittämistapa Storymapsissa voisi olla toimiva ja informatiivinen. Työkalu on meille kaavoittajille uusi, joten otamme mielellämme vastaan palautetta!”,  Järvenpään kaupungin kaavoituksen erikoissuunnittelija Martta Pirttioja sanoo.

Ainola-Ristinummi on maisemallisesti herkkää aluetta, jonne Järvenpään rakentaminen tulee keskustan ulkopuolella painottumaan. Alueelle tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana muuttamaan, Ainolan aluekeskus mukaan laskien, lähes 5000 uutta asukasta.

Tutustu suunnitelmiin lisää:

ristinummi.jarvenpaa.fi


Lisätietoja:

Hannele Selin
yleiskaavapäällikkö
Yhdyskuntasuunnittelu
p. 040 315 2432
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Martta Pirttioja
kaavoituksen erikoissuunnittelija
Yhdyskuntasuunnittelu
p. 040 315 3939
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: