Tervetuloa Järvenpään Yhteiskoulun infotilaisuuteen ke 22.9.!

Tule kuulemaan ja kysymään Järvenpään Yhteiskoulun hankkeen (JYK-hanke) etenemisestä keskiviikkona 22.9.2021 klo 18–19.30. Tilaisuus on tarkoitettu Järvenpään Yhteiskoulun nykyisten ja tulevien oppilaiden vanhemmille, koulun henkilökunnalle sekä lähialueen asukkaille.

Tilaisuus pidetään Microsoft Teamsin välityksellä ja infoon pääset osallistumaan tämän linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZmMDM0M2YtMDdjYy00OThhLTg2MzgtNTEzZWIyNjlkMjMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22941b6784-76d4-4d20-a825-eb8b2a80ec2b%22%2c%22Oid%22%3a%227a834f59-6881-4703-8552-b1d475e08883%22%7d

Tilaisuudessa Järvenpään kaupungin ja Mestaritoiminta Oy:n edustajat kertovat Järvenpään Yhteiskoulun hankkeen tilanteesta ja sen etenemisestä.  

Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) rakennetaan Urheilukadun eteläpuolelle. Uusi koulurakennus on linjattu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa yhteiskouluksi. JYK-hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2020–2023 suunnitellaan ja rakennetaan uudisrakennus, toiminta rakennuksessa aloitetaan alkuvuodesta 2023. Toisessa vaiheessa vuosina 2023–2025 suunnitellaan ja toteutetaan uudisrakennuksen laajennus sekä vanhan Kansakoulunkatu 1:n koulurakennuksen perusparannus. Toiminta näissä tiloissa aloitetaan vuoden 2026 alussa. 

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen kampus, joka on soveltuva myös Järvenpään Opiston, liikuntapalveluiden sekä esiopetuksen käyttöön 

Tervetuloa!

Terveisin rehtorit Pia ja Maritta, tilakehittämisen pedagoginen kehityspäällikkö Jan, hankkeen projektipäällikkö Teemu Mestaritoiminnasta ja kaupungin viestinnästä osallisuus-Pilvi 

Lisätietoja:

Tilakehittämisen pedagoginen kehityspäällikkö Jan Mikkonen, p. 040 315 2807, jan.mikkonen@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: