Toimi politiikan näyttämöllä – verkkoseminaari 24.3. klo 18

Toimi politiikan näyttämöllä -hankkeen loppuseminaari pidetään 24.3. Tilaisuudessa julkaistaan tutkimusraportti ja selkeäkielinen vaikuttamisen opas. Lämpimästi tervetuloa!

Järvenpää on ollut yksi Sitran rahoittaman Demokratiakokeilut 2020 hanke. Rohkeassa kokeilussa Järvenpää avasi päätöksenteon näyttämöään maahanmuuttajille.
Hankkeen avulla haluttiin vahvistaa maahanmuuttajien asemaa ja osallisuutta Järvenpään kaupungin päätöksenteossa.

Kokeilun tarkoituksena oli lisätä maahanmuuttajien ja luottamushenkilöiden välistä arvokeskustelua sekä kehittää kuntapäätöksentekoa. Tärkeää oli, että osallistujille tuli kokemus vaikuttamisesta. Kokeilun avulla edistettiin kaksisuuntaista kotoutumista kunnassa.

Maahanmuuttajien osallisuuden laajeneminen, ja yhteiskunnan moniäänisyyden vahvistuminen kehittävät myös laajemmin yhteiskunnan rakenteita.

Tilaisuudessa julkaistaan Anna äänesi kuulua -opas

Tilaisuudessa julkaistaan helppolukuinen vaikuttamisen opas ja tutkimusraportti, ja ehdotetaan suosituksia maahanmuuttajataustaisen tai vieraskielisen kaupunkilaisen päätöksenteko-osallisuudeksi.

Opasta saa tilata ja sitä myös jaellaan ympäri Suomen maahanmuuttotyötä tekeville tahoille.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden avaus, Sitran puheenvuoro, klo 18–18.15
Projektin esittely; äänessä osallistujat, klo 18.15–18.35
Tutkimusraportti ja suositukset, klo 18.35–19.15
Vaikuttamisen opas, klo 19.15–19.30
Vapaa sana, kysymyksiä, keskustelua, klo 19.30–20.

Lisätietoja   

Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, puh. 040 315 3737, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima, puh. 040 315 2075, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Hankeasiantuntija ja tutkija Meeri Tiensuu, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Liitteet: Tutkimusraportti Meeri Tiensuu

Linkki: Verkkoseminaari klo 18 (Teams)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgyMGIzNTUtYWUzNC00ZmUwLTkwOWItNDE5MWMzZDljY2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22941b6784-76d4-4d20-a825-eb8b2a80ec2b%22%2c%22Oid%22%3a%227a834f59-6881-4703-8552-b1d475e08883%22%7d

Linkki Sitran demokratiakokeilut 2020: https://www.sitra.fi/hankkeet/demokratiakokeilut2020/

Jaa juttu: