Työllisyysaluejohtajan viran perustaminen ja karsittu investointiohjelma kaupunginhallituksen esityslistalla 12.2.2024

Järvenpään kaupunginhallitus kuulee ensi maanantain kokouksessaan iltakouluasiana esityksen vapaan sivistystyön järjestämisestä. Kyseessä on kaupunginhallituksen ja hyvinvointilautakunnan yhteinen iltakoulu.

Ensimmäisenä päätösasiana kaupunginhallituksen esityslistalla on työllisyysaluejohtajan viran perustaminen ja viran haettavaksi julistaminen. Kyseessä on tulevan Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtajan virka. Järvenpää toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja muut alueen kunnat ovat Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Kaupunginvaltuuston edellyttämä investointiohjelman 2024-2033 karsimisehdotus palaa maanantaina kaupunginhallituksen pöydälle lautakuntien antamien lausuntojen jälkeen. Esittelijän eli kaupunginjohtajan päätösehdotus on, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle karsitun investointiohjelman hyväksymistä. Kaupunginhallitukselle tehtävässä viranhaltijaesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon lautakuntien lausunnoissaan esittämiä muutoksia, koska ne toteuttamalla ei saavutettaisi kaupunginvaltuuston päätöksessään edellyttämää 40 miljoonan euron karsintatasoa. Opetus- ja kasvatuslautakunnan muutosesitysten mukainen investointikarsinta olisi noin 15 miljoonaa euroa, eli muutokset huomioiden jäätäisiin kauas karsintapäätöksen mukaisesta tavoitteesta. 

Kaupunginhallitukselle esitetään tulevassa kokouksessa myös Haarajoen Lehmustiellä sijaitsevien pientalotonttien hintojen alentamista 15 000 eurolla per tontti, koska tontit eivät nykyisessä markkinatilanteessa ole menneet kaupaksi.

Kokouksen esityslistalla ovat myös mm. varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet, Järvenpään kaupungin asiakirjoista perittävät maksut sekä vuonna 2023 tehdyt valtuustoaloitteet.

Linkki kaupunginhallituksen esityslistaan 12.2.2024

Lisätietoja:

Iiris Laukkanen
kaupunginjohtaja
puh. 040 315 3155
s-posti: iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: