Lähikuva kengistä, joista toinen sähköpotkulaudan päällä. Potkulaudassa lukee keskellä teksti "Järvenpää".

Uusi strategia lupaa järvenpääläisille hyvinvointia ja sujuvaa elämää metropolialueen pohjoisessa keskuksessa

Järvenpään kaupungin toiminnan painopisteitä ovat tulevina vuosina kestävä ja hallittu kasvu, vireä kaupunkielämä sekä ajoissa auttaminen. Painopisteet ovat osa maanantaina 13.6. kaupunginvaltuustossa hyväksyttyä uutta kaupunkistrategiaa.

Kaupunkistrategiaa on hiottu laajalla yhteistyöllä koko kevään ajan. Mukana ovat olleet niin kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt kuin paikalliset yhdistykset ja yrityksetkin. Työ jatkuu kesälomien jälkeen, kun nyt päätetystä strategiasta johdetaan toiminnan tavoitteita ja niihin tähtääviä toimenpiteitä sekä mittareita onnistumisen seurantaan.

Uusi strategia tulee näkymään vahvasti myös kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kohti visiota 2030

Järvenpään uuden strategian tähtäin on vuodessa 2030, jolloin vision halutaan olevan todellisuutta:

“Järvenpääläiset voivat hyvin ja asiat hoituvat sujuvasti metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.”

Järvenpää kasvaa edelleen, mutta kestävästi ja hallitusti niin, että palvelut riittävät ja ympäristö sekä ihmiset kiittävät. Kaupunki on pohjoisen metropolialueen veturi, joka imee puoleensa paitsi asukkaita, myös yritystoimintaa.

Järvenpään valtteja ovat kompakti koko sekä toimivat liikenneyhteydet. Ne, sekä palvelujen kehittäminen ja digitalisoiminen tekevät järvenpääläisen elämästä lähivuosina sujuvampaa kuin ehkä missään muussa suomalaisessa kaupungissa tai kunnassa.

Sujuva arki vapauttaa kaupunkilaisten aikaa ja voimavaroja osallistua vireään kaupunkielämään vaikkapa kulttuurin ja tapahtumien, liikunnan ja yhdistystoiminnan tai hyväntekeväisyyden parissa. Kaiken toiminnan keskiössä on kokemuksellisuus ja eri taustaiset sekä eri ikäiset ihmiset. Tulevaisuuden Järvenpäässä vilkas kaupunkielämä ja kukoistava kaupunkikulttuuri imevät puoleensa luovan alan osaajia sekä vierailijoita.

Kaupunki kiinnittää tulevina vuosina erityistä huomiota siihen, että kaikki järvenpääläiset saavat oikea-aikaista ja tarpeidensa mukaista tukea ja apua, silloin kun sitä tarvitsevat.

Järvenpäässä ketään ei haluta jättää yksin, vaan kaiken toiminnan pohjana on yhdessä tekemiseen perustuva toiminta-ajatus eli missio:

“Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet.”

Arvoina oikeudenmukaisuus, rohkeus ja vastuullisuus

Kaupungin toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, joiksi on määritelty oikeudenmukaisuus, rohkeus ja vastuullisuus. Oikeudenmukaisuudella viitataan muun muassa toiminnan läpinäkyvyyteen ja kaupunkilaisten osallisuuteen. Rohkeus on arkipäivän rohkeutta toimia, luoda uutta sekä avata ja käydä keskustelua. Rohkeus syntyy luottamuksesta kaupungin eri toimijoiden välillä. Vastuullisuus puolestaan on Järvenpään toiminnan ydintä, joka turvaa kestävän kasvun ja kehityksen.

Strategian 2030 arvot, missio, visio ja painopisteet

Jaa juttu: