Vaikuta opetuksen ja kasvatuksen tulevaisuuteen vastaamalla palveluverkkokyselyyn

Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkotyössä on siirrytty suunnitteluvaiheeseen. Järvenpään kaupungin päivitetyn palveluverkkosuunnittelun pohjana on Järvenpään kaupungin visio, tulevaisuudenkuvat ja arvot sekä väestösuunnite. Suunnitelmaa ohjaa lisäksi vahvasti Järvenpään yleiskaavatyö 2040 ja vuosien 2019–2023 talousarviokehys. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman tavoitteena ovat terveelliset, turvalliset ja uusien oppimisympäristöjen vaatimukset täyttävät tilat, jotka ovat käytössä tehokkaat ja taloudelliset.

Lähtökohtana on kaupungin väestönkasvuun vastaaminen nykyistä koulu- ja päiväkotiverkkoa hyödyntämällä, uusien investointien ja palvelujen keskittämisellä yleiskaavatyön mukaisesti sekä vapautuvien alueiden jatkojalostaminen. Päätöksen palveluverkosta tekee valtuusto syksyllä 2021, lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Päätöksenteon jälkeen suunnitelman toteutumista, väestökehitystä ja palvelutarvetta tarkastellaan vuosittain.

Vastaa palveluverkkokyselyyn

Kaupunki toteuttaa ennakkovaikutusten arviointia osana päivitettyä palveluverkkosuunnitelmaa ja haluaa kuulla asukkaidensa sekä muiden tahojen näkemyksiä ennakkovaikutuksista. Kyselyllä tuotetaan tietoa siitä, millaisia vaikutuksia Järvenpään kaupungin opetuksen ja kasvatuksen alueella suunnitelluilla palveluverkkouudistuksilla on lasten ja nuorten huoltajille, kuntalaisille ja koulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle. Palveluverkkosuunnittelulla halutaan varmistaa, että myös tulevaisuudessa päiväkoti- ja koulupaikat vastaavat palvelun tarvetta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia viimeistään 20.9.2021. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Samalla vastauksella on mahdollista ottaa kantaa sekä päiväkoteihin että kouluihin liittyviin muutoksiin vanhempana, henkilökunnan edustajana tai kuntalaisena. Kyselyyn on myös mahdollista vastata useamman kerran, jos vastaaja haluaa tarkastella tilannetta useamman kuin yhden roolin näkökulmasta. Kyselylinkkiä toivotaan jaettavan kaikille palveluverkkosuunnitelman vaikutusten alaisille tahoille.

Palveluverkkokyselyyn pääset osallistumaan tällä sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja:

  • Merja Narvo-Akkola, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtaja, merja.narvo-akkola@jarvenpaa.fi
  • Nora Saarlemo, erityisasiantuntija, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, nora.saarlemo@jarvenpaa.fi
  • Noora Luomala, analyytikko, Owal Group Oy, noora@owalgroup.com (kyselyyn liittyvät tekniset kysymykset)

Jaa juttu: