Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja veroperusteet sekä investointiohjelman vuosille 2021-2030

Järvenpään valtuusto hyväksyi kaupungin investointiohjelman vuosille 2021-2030 pitkän keskustelun ja muutosesitysten jälkeen. Päätökseen lisättiin toimenpidealoite, että investointihankkeista tuodaan hankevaiheessa päätöksentekoon sekä voimassa olevan hyväksytyn investointiohjelman, että mahdollisuuksien mukaan kaupungin senhetkisen taloudellisen kantokyvyn mukainen vaihtoehto, sekä vaihtoehtojen erot ja sisältö niiden välisen päätöksenteon edellyttämällä tarkkuudella.

Vuosien 2021-2030 investointiohjelma on laadittu tilanteessa, jossa kaupungin talouden kantokyky on koronan seurauksena heikentynyt. Ohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut valtuuston 11.11.2019 hyväksymä toimenpidealoite, jonka mukaisesti investointitarpeita mitoitetaan kaupungin oletetun kantokyvyn mukaisiksi.  

Huolimatta ohjelmaan kohdennetusta 100 Me karsinnasta investointiohjelma on edelleen varsin mittava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 34-67 Me välillä. Yhteensä nettoinvestoinnit ovat 10 vuoden aikana 435 Me. Taloussuunnitelmakaudelle eli vuosille 2021-2023 investoinneista ajoittuu 155 Me eli 36 %.

Investointiohjelmaa päivitetään vuosittain huomioiden kaupungin väestöennuste, yleinen markkinatilanne ja muut mahdollisesti toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Investointiohjelman päivitykseen vaikuttaa myös kaupungin palveluverkkosuunnitelma vuosille 2021-2030, joka tulee ensi vuonna päätöksentekoon.  

Talous plussalle vuoteen 2025 mennessä

Kaupungin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti. Asia herätti valtuutetuissa vilkasta keskustelua ja kokouksessa tehtiinkin 15 muutosesitystä, joista äänestettiin. Kokouksessa äänestettiin muun muassa koronamäärärahan pienentämisestä ja vastaavasti suuremman määrärahan kohdentamisesta Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle tai vaihtoehtoisesti kiinteistöveron korotuksen pienentämiseen. Valtuutetut tekivät muutosesityksiä myös HSL:ään liittymisestä luopumisesta vuonna 2022 sekä Keusoten riskivarauksesta.

Valtuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että koronariskivarausta vähennetään 400 000 eurolla ja vastaava summa kohdennetaan Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle.  Ensi vuoden talousarvioon sisältyy näin ollen 1,6 Me koronavaraus. Taloussuunnitelmassa on mukana myös HSL:ään liittyminen vuoden 2022 alusta. Taloussuunnitelma sisältää talousohjelman 2020-2023 liikkumavaratoimenpiteiden lisäksi 8,7 Me lisäsopeutuksen taloussuunnitelmavuosille.

Kaupungin tulos on 8,3 Me alijäämäinen vuonna 2021 veronkorotuksista ja toteutettavista sopeutustoimenpiteistä huolimatta.  Vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin tulos kääntyy positiiviseksi vuodesta 2022 alkaen ja taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katettua vuoden 2025 loppuun mennessä.

Veroperusteisiin korotuksia

Vuoden 2021 veroperusteista tehtiin illan kokouksessa myös kaksi muutosesitystä veroperusteiden pitämisestä ennallaan sekä kiinteistöveron nostamatta jättämisestä. Äänestyksen jälkeen valtuusto hyväksyi veroperusteet kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti.

Vuonna 2021 kunnallisveroprosentti nousee 0,5 %-yksikköä sekä yleinen kiinteistövero ja vakituisen asunnon kiinteistövero 0,1 %-yksikköä. Muut veroperusteet säilyvät ennallaan. Veroperusteet vuodelle 2021 ovat seuraavat:

 • kunnallisveroprosentti 20,25 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero 1,45 %
  • vakituinen asuinrakennus 0,65 %
  • muu asuinrakennus 1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,50 % 

Kunnallisveron korotus vuonna 2021 lisää tuloveroja 4,2 Me. Taloussuunnitelmaan on sisällytetty myös kunnallisveron 0,25 %-yksikön korotusvaraus vuodelle 2022, joka on edellytyksenä kuntalain mukaisesti alijäämän kattamisvelvoitteen toteuttamiselle. Vuoden 2022 veroprosentista valtuusto päättää erikseen marraskuussa 2021. Kaikkiaan veronkorotukset kasvattavat kaupungin tuloja vuonna 2021 yhteensä 5,9 Me ja vuodesta 2022 alkaen noin 9,6 Me vuodessa.

Kokouksen lopussa valtuusto myönsi Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1,6 Me lainalle. Lisäksi valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvioon tehtävät muutokset.

Jaa juttu: