Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakastietojärjestelmä vaihtuu

Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät loppuvuodesta 2021 käyttämään Tieran Vesselin Daisy-järjestelmää. Muutos tulee koskemaan kaikkia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevia perheitä sekä henkilöstöä. Järjestelmän vaihdon avulla tavoitellaan sujuvampaa asiakaskokemusta ja digitaalista yhteistyötä sekä tehokkaampaa resurssin käyttöä mm. tietojen ajantasaisemmalla saatavuudella.

Nykyisten järjestelmiemme, Tenavanetin ja ProConsonan, käyttö päättyy vuoden vaihteessa.

  • DaisyFamilyn (varhaiskasvatusaikojen varaukset, poissaoloilmoitukset, vasut/leopsit,viestintä) avulla huoltajat pääsevät helposti ja suunnitelmallisesti osallistumaan varhaiskasvatuksen arkeen yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa.
  • eDaisyn (hakemukset, kuukausituntimuutokset) avulla huoltajat täyttävät ja pääsevät lukemaan varhaiskasvatukseen liittyvät hakemukset ja päätökset sähköisesti vahvaa tunnistautumista käyttäen.

NFC-tunnisteet (lätkät) jäävät käyttöön.
Perehdytykseen ja käyttöohjeisiin palataan syksyn aikana.

Varhaiskasvatuspalvelut

Jaa juttu: