Kaupungin organisaatio

Järvenpään kaupungin organisaation perustan muodostavat palvelualueet ja niiden alla toimivat avainalueet ja työyksiköt. Kaupunkilaisille palveluja tuottavat Kaupunkikehityksen, Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueet. Tukitoimintoja palvelualueille tuottaa konsernipalvelut.  

Järvenpään kaupungin organisaatio

Kuvassa palvelualueet ja avainalueet

Päätöksentekoelimet ohjaavat palvelualueiden toimintaa

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintoja, vastaa strategian valmistelusta, kaupungin talouden ohjauksesta, omistajaohjauksesta ja kaupungin omaisuuden hallinnasta sekä valvoo kaupungin yleistä etua. Lisäksi kaupunginhallitus ohjaa kaupungin maapolitiikkaa, kuntasuunnittelua, seutuyhteistyötä sekä henkilöstöpolitiikkaa.

Opetus- ja kasvatuslautakunta toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Lautakunta edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden osallisuutta. Lautakunta järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä opiskeluhuoltopalveluja.

Hyvinvointilautakunta toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Lautakunta huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista, hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, sekä työllisyys- ja kotouttamispalveluista ja päättää näihin liittyvistä asioista.

Kaupunkikehityslautakunta vastaa kaupungin kokonaisetu huomioiden alueiden käytön suunnittelusta ja kaupungin maaomaisuudesta ja asuntopolitiikasta sekä elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta.

Organisaatiokaavio jossa kuvattu palvelualueet ja niiden alla olevat avainalueet sekä minkä lautakunnan alaisuuteen yksiköt kuuluvat.
Jaa juttu: