Järvenpäästrategia 2030

Millainen kaupunki Järvenpää on vuonna 2030?

Kaupungin palvelujen tuottamista kaupunkikonsernissa ohjaa kaupunkistrategia. Se on visio ja tahtotila siitä, mihin suuntaan haluamme toimintaamme kehittää. Järvenpään kaupunkistrategiaa vuodelle 2030 on rakennettu niin kaupungin luottamushenkilöiden, työntekijöiden kuin kuntalaistenkin näkemysten pohjalta.

Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategia perustuu arvioon nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kaupungin tehtävien toteuttamiseen. Keskeistä onkin tunnistaa strategiatyössä ne asiat,​ joita kaupungissamme pidetään kuluvalla strategiakaudella kaikkein tärkeimpinä ja joihin halutaan erityisesti panostaa. Painopisteitä valitaan usein 2–3 strategiakautta kohden, jotta strategia ohjaisi työskentelyä mahdollisimman tehokkaasti. Kaupungin toiminnan ollessa vahvasti säädeltyä lakien, asetusten ja normitusten kautta, myös monet strategian painopisteiden ulkopuolelle jäävät asiat tulevat saamaan osansa kunnan rahoituksesta ja toimintaa parannetaan arjessa jatkuvasti.

Järvenpään kaupunkistrategian päivittämisessä on huomioitu laajasti kaupunkilaisten ääni tausta-aineistossa, jota on hyödynnetty koko strategiatyön ajan. Viime vuosina kaupunkilaiset ovat olleet mukana muun muassa palveluverkkojen, kaupunkibrändin ja erilaisten ohjelmien teossa. Niiden pohjalta ponnistetaan katsomaan kohti tulevia vuosia.

Järvenpään kaupungin strategian 2030 arvot, missio, visio ja painopisteet

Järvenpään kaupunkistrategian arvot, missio, visio ja painopisteet. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Kaupunkistrategiaan kirjatut strategiset päämäärät

Järvenpään kaupunkistrategian päämäärät kuvattuna graafisessa kuviossa.
Strategiset päämäärät, klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Kaupunkistrategian neljään näkökulmaan kirjatut strategiset päämäärät ovat:

  • Järvenpääläiset: Kukoistava kaupunki, Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille sekä Yksilöllinen huomioiminen
  • Talous ja vaikuttavuus: Vastuullisuus ratkaisuissa
  • Prosessit: Viisas ja oikea-aikainen toiminta
  • Henkilöstö: Onnistumisia ja iloa mahdollistava henkilöstö

Jaa juttu: