Järvenpäästrategia 2030

Millainen kaupunki Järvenpää on vuonna 2030?

Kaupungin palvelujen tuottamista kaupunkikonsernissa ohjaa kaupunkistrategia. Se on visio ja tahtotila siitä, mihin suuntaan haluamme toimintaamme kehittää. Järvenpään kaupunkistrategiaa vuodelle 2030 rakennetaan niin kaupungin luottamushenkilöiden, työntekijöiden kuin kuntalaistenkin näkemysten pohjalta.

Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategia perustuu arvioon nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kaupungin tehtävien toteuttamiseen. Keskeistä onkin tunnistaa strategiatyössä ne asiat,​ joita kaupungissamme pidetään kuluvalla strategiakaudella kaikkein tärkeimpinä ja joihin halutaan erityisesti panostaa. Painopisteitä valitaan usein 2-3 strategiakautta kohden, jotta strategia ohjaisi työskentelyä mahdollisimman tehokkaasti. Kaupungin toiminnan ollessa vahvasti säädeltyä lakien, asetusten ja normitusten kautta, myös monet strategian painopisteiden ulkopuolelle jäävät asiat tulevat saamaan osansa kunnan rahoituksesta ja toimintaa parannetaan arjessa jatkuvasti.

Järvenpään kaupunkistrategian päivittämisessä huomioidaan laajasti kaupunkilaisten ääni tausta-aineistossa, jota hyödynnetään koko strategiatyön ajan. Viime vuosina kaupunkilaiset ovat olleet mukana muun muassa palveluverkkojen, kaupunkibrändin ja erilaisten ohjelmien teossa. Niiden pohjalta ponnistetaan nyt katsomaan kohti tulevia vuosia.

Strategiasivut täydentyvät vuoden mittaan strategiatyön edetessä. Työn lopuksi valmiista strategiasta luodaan kaupungin toimintaa ohjaava strategiakartta.

Strategiavalmistelun vaiheet ja aikataulu

Piirroskuva otsikolla "Strategiavalmistelun vaiheet".
Järvenpään strategiavalmistelun vaiheet, klikkaa isommaksi.

Järvenpäästrategian 2030 valmistelu on aloitettu alkuvuodesta 2022 toimintaympäristöanalyysilla, joka on kattanut niin sanotun ulko- ja sisäkuoren. Ulkokuoressa toimintaympäristöanalyysissa on tarkasteltu yleisiä – niin globaaleja kuin kansallisia ja paikallisia – suuria muutostrendejä ja pohdittu toimintaympäristöä ja sen muutoksia pitkällä aikavälillä. Sisäkuoressa katse on suunnattu PESTEL-analyysin (Politiikka, Talous, Sosiaaliset tekijät, Teknologia, Ympäristö, Lainsäädäntö) avulla kaupungin toimintoja ohjaaviin aineistoihin ja selvityksiin. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana strategiatyössä on myös määritetty kaupunkiorganisaation arvot, toiminta-ajatus, visio sekä strategian painopistealueet.

Strategiatyön toinen puolivuotinen keskittyy strategisten päämäärien kirkastamiseen, kriittisten menestystekijöiden löytämiseen sekä työn ja toiminnan seuraamiseksi asetettaviin mittareihin ja tavoitetasoihin.

Jaa juttu: