Järvenpäästrategia 2030

Millainen kaupunki Järvenpää on vuonna 2030?

Kaupungin palvelujen tuottamista kaupunkikonsernissa ohjaa kaupunkistrategia. Se on visio ja tahtotila siitä, mihin suuntaan haluamme toimintaamme kehittää. Järvenpään kaupunkistrategiaa vuodelle 2030 on rakennettu niin kaupungin luottamushenkilöiden, työntekijöiden kuin kuntalaistenkin näkemysten pohjalta.

Kaupunginvaltuusto päättää, mitkä ovat kaupungin tärkeimmät toiminnan ja talouden tavoitteet pitkällä aikavälillä. Kaupunkistrategia perustuu arvioon nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja miten ne vaikuttavat kaupungin tehtävien toteuttamiseen.

Keskeistä onkin tunnistaa strategiatyössä ne asiat,​ joita kaupungissamme pidetään kuluvalla strategiakaudella kaikkein tärkeimpinä ja joihin halutaan erityisesti panostaa. Strategiakaudella valitaan usein 2–3 painopistettä, jotta strategia ohjaisi työskentelyä mahdollisimman tehokkaasti. Lait, asetukset ja eri säännöt säätelevät kaupungin toimintaa. Kaupungissa on paljon toimintoja, joita ei ole mainittu kaupunkistrategian painopisteissä. Kaupunki rahoittaa silti myös näitä palveluja. Kaupungin palveluja ja toimintaa kehitetään arjessa jatkuvasti.

Kaupunkilaisten mielipiteitä on otettu laajasti huomioon Järvenpään kaupunkistrategian päivittämisessä. Viime vuosina kaupunkilaiset ovat olleet mukana muun muassa palveluverkkojen, kaupunkibrändin ja erilaisten ohjelmien teossa. Niiden pohjalta ponnistetaan katsomaan kohti tulevia vuosia.

Järvenpään kaupungin strategian 2030 arvot, missio, visio ja painopisteet

Järvenpään kaupunkistrategian arvot, missio, visio ja painopisteet. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Kaupunkistrategiaan kirjatut strategiset päämäärät

Järvenpään kaupunkistrategian päämäärät kuvattuna graafisessa kuviossa.
Strategiset päämäärät, klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Kaupunkistrategian neljään näkökulmaan kirjatut strategiset päämäärät ovat:

  • Järvenpääläiset: Kukoistava kaupunki, Kasvun paikka ihmisille ja yrityksille sekä Yksilöllinen huomioiminen
  • Talous ja vaikuttavuus: Vastuullisuus ratkaisuissa
  • Prosessit: Viisas ja oikea-aikainen toiminta
  • Henkilöstö: Onnistumisia ja iloa mahdollistava henkilöstö

Jaa juttu: