Koulupaikan hakeminen

Näin määräytyy lapsesi koulupaikka

Järvenpäässä on kattava kouluverkko eikä kouluilla ole oppilaaksiottoalueita. Järvenpään perusopetuksen koulupaikka määräytyy lapsen asuinosoitteen perusteella opetus ja kasvatuslautakunnan päättämien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa (PO § 28). Koulupaikka muussa kuin lähikoulussa myönnetään, jos kyseessä olevalla koululla on vapaita oppilaspaikkoja.

Perusopetuksen ylä- ja yhtenäiskoulut

Järvenpäässä on neljä ylä- ja yhtenäiskoulua, joihin alakoulun oppilaat siirtyvät seuraavasti:

Järvenpään Yhteiskoulu: Järvenpään Yhteiskoulu (Juholan yksikkö), Kyrölän koulu
Kinnarin koulu: Kinnarin koulu (Oinaskadun yksikkö)
Kartanon koulu: Harjulan koulu, Kartanon koulu, Mankalan koulu
Koivusaaren koulu: Anttilan koulu, Haarajoen koulu, Saunakallion koulu

Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään kuntien välisellä sopimuksella Sipoon ruotsinkielisissä kouluissa.

Päätöksen koulupaikasta tekee opetusjohtaja. Koulut eivät tee koulupaikkapäätöksiä. 

Hae koulupaikkaa

Koulupaikan hakutapa
Jaa juttu: