Opetus Saunakalliossa

Saunakallion koulun päivärytmi 

1. oppitunti klo 8.15-9.00
2. oppitunti klo 9.00-9.45
3. ja 4. oppitunti (sis. ruokailun) klo 10.15-12.15
5. oppitunti klo 12.30-13.15
6. oppitunti klo 13.30-14.15
7. oppitunti klo 14.15-15.00

Lukuvuoden painotukset 

Perustaitojen vahvistaminen on koko lukuvuoden kantava teema. Tämä tarkoittaa sitä, että opetuksessa keskitytään erityisesti lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan perusosaamisen vahvistamiseen sekä hyviin koululaisen käytöstaitoihin.  Nämä painotusalueet korostuvat kaikissa oppiaineissa. 

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi. Jokainen oppilas on osana rakentamassa turvallista kouluarkea niin itselleen kuin muille. 

Yhteisöllisyys ja toimintakulttuuri Saunakallion koulussa 

Saunakallion koulun toiminnan perustana on vahvuuspedagogiikka, hyvän huomaaminen ja kannustaminen. Tästä ajattelusta rakentuvat koulun arvot ja opettajien ”opetuskieli”. Tavoitteena on hyvinvoiva yksilö ja yhteisö, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumisia oppijana suhteessa omiin tavoitteisiinsa. 

Saunakallion koulussa oppilaan osallisuudella on väliä! Opilaan osallisuutta rakennetaan ja vahvistetaan arjessa monin tavoin.

Käytänteitä ja toimintaohjeita 

Päiväkodin piha-alue on varhaiskasvatuksen käytössä jokaisena arkipäivänä klo 6–17.30. 

Koulun ovet lukossa päivisin. Opettajat hakevat koulun alkaessa oppilaat pihalta ja välitunneilta.

Koulupäivän päätyttyä on suositeltavaa, että oppilaat siirtyvät suorinta/turvallisinta reittiä iltapäiväkerhoon tai kotiin. 

Konfliktit selvitetään Järvenpään kaupungin kiusaamiseen puuttumisen mallia noudattaen restoratiivisessa hengessä. Saunakallion koulussa oppilaiden osallisuus on tärkeässä roolissa. Varsinainen konfliktien selvittelyn työkalu on restoratiivinen sovittelu, johon henkilökunta on saanut koulutuksen. 

Ei-toivottuun käytökseen puututaan aina. Ensisijainen puuttumisen tapa on oppilaan kanssa keskustelu joko restoratiivisen mallin mukaan tai tarvittaessa kasvatuskeskustelun keinoin. Asiaton kielen käyttö on aina ei-toivottua käyttäytymistä ja asiattomuuksista tiedotetaan koteja ja pyritään ratkaisemaan kohtuuttoman ruma puhe yhteistyössä kotien kanssa. 

Väkivalta- tai uhkatilanteessa on toisinaan perusteltua keskeyttää koulupäivä. Tämä tehdään rehtorin päätöksellä ja kotiin ollaan yhteydessä. Väkivalta on täysin kiellettyä koulussa. Koulupäivän keskeytystä väkivallan tai uhkaavan käyttäytymisen jälkeen seuraa oppilas-huoltaja-palaveri kouluun paluupäivänä. Keskustelussa on mukana tarvittaessa myös opiskeluhuollon edustaja opettajan ja rehtorin (tai vararehtorin) lisäksi. 

Jaa juttu: