Esiopetus

Esiopetus on merkittävä liitoskohta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Vuoden mittaisen, maksuttoman esiopetuksen aikana lapsi oppii valtavasti taitoja, joita hän tarvitsee tulevalla opinpolullaan.

Esiopetuksessa lapsia kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan, haastamaan itsensä ja iloitsemaan onnistumisista. Leikin avulla oivaltaen lapsi oppii toimimaan osana ryhmää, tunnistamaan omat vahvuutensa ja rajansa sekä kohtaamaan ja ratkaisemaan toisinaan haastaviakin tilanteita.

Esiopetuksen toiminta rakentuu aina kulloisenkin lapsiryhmän vahvuudet ja tarpeet huomioiden. Taidokkaasti eri oppimisalueita yhdistellen varhaiskasvatuksen ammattilaiset rakentavat esiopetuksen arjen tukemaan ja palvelemaan jokaisen lapsen yksilöllisiä lähtökohtia. Omista vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista lähtevä leikissä tapahtuva oppiminen antaa lapsille hyvät valmiudet siirtyä esiopetuksesta perusopetukseen.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Lue lisää esiopetukseen ilmoittautumisesta. Missä ilmoitus tehdään? Entä koska on oikea aika ilmoittautua esiopetukseen?

Lue lisää

Esiopetus 2022-2023

Katso esiopetuksen toiminta-ajat ja esiopetuksen järjestämispaikat.

Lisätietoja
Jaa juttu: