Esiopetus

Esiopetus on merkittävä liitoskohta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Vuoden mittaisen, maksuttoman esiopetuksen aikana lapsi oppii valtavasti taitoja, joita hän tarvitsee tulevalla opinpolullaan.

Esiopetuksessa lapsia kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan, haastamaan itsensä ja iloitsemaan onnistumisista. Leikin avulla oivaltaen lapsi oppii toimimaan osana ryhmää, tunnistamaan omat vahvuutensa ja rajansa sekä kohtaamaan ja ratkaisemaan toisinaan haastaviakin tilanteita.

Esiopetuksen toiminta rakentuu aina kulloisenkin lapsiryhmän vahvuudet ja tarpeet huomioiden. Taidokkaasti eri oppimisalueita yhdistellen varhaiskasvatuksen ammattilaiset rakentavat esiopetuksen arjen tukemaan ja palvelemaan jokaisen lapsen yksilöllisiä lähtökohtia. Omista vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista lähtevä leikissä tapahtuva oppiminen antaa lapsille hyvät valmiudet siirtyä esiopetuksesta perusopetukseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä esiopetuksesta

Missä esiopetusta järjestetään?

Perheille jaettavassa esiopetuskirjeessä kerrotaan alustava tieto niistä päiväkodeista ja koulujen ryhmistä, joissa esiopetusta tullaan seuraavalla kaudella järjestämään. Virallinen päätös järjestämispaikoista tehdään, kun lopullinen esiopetukseen osallistuvien lasten määrä on koulualueittain tiedossa. Esiopetuksen tämän hetkiset järjestämispaikat löytyvät aina kuluvan kauden esiopetussivulta.

Jos täytän lapselleni esiopetushakemuksen, tuleeko minun tehdä lapselleni myös varhaiskasvatushakemus?

Esiopetusilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista hakea myös täydentävää varhaiskasvatusta. Erillistä varhaiskasvatushakemusta ei siis tarvitse täyttää.

Miten esiopetuspaikat päätetään?

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti oman lähikoulun alueella toimivasta esiopetuspaikasta. Esiopetuspaikkaa osoitettaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös huoltajien toiveet. Pyrkimyksenä on turvata yhtenäinen opinpolku ja sujuvat siirtymät sekä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen että esiopetuksesta perusopetukseen.

Joutuuko lapsi vaihtamaan päivän aikana ryhmää, jos esiopetus järjestetään koulun tiloissa?

Lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus toteutetaan aina samassa ryhmässä. Koulujen esiopetusryhmissä järjestetään myös lasten aamu- ja iltapäivähoito.

Muuttuuko lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu esiopetuksen alkaessa?

Yleensä esiopetuksen alkaessa muuttuu varhaiskasvatukseen tarvittava kuukausittainen tuntimäärä. Esiopetusaika on maksutonta ja siitä syystä perheen kannattaakin miettiä varhaiskasvatukseen tarvittavaa tuntimäärää uudestaan. Tuntimäärän muuttuessa tulee tehdä muutosilmoitus eDaisyssä.

Mikä on päivittäinen esiopetusaika?

Esiopetusta järjestetään toimintakauden toiminta-aikoina päivittäin klo 8.30-12.30. Tämän ajan ulkopuolinen aika on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.
Jaa juttu: