Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Järvenpään varhaiskasvatuksessa yksilöllisyys nähdään voimavarana ja jokaisen lapsen vahvuudet tunnistetaan ja nostetaan esiin. Me kohtaamme lapsen lämmöllä ja annamme mahdollisuuden onnistumisiin joka päivä.

Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu ja toteutus perustuu aina lasten tarpeisiin. Usein lapsiryhmässä joudutaan arvioimaan työtapoja uudestaan ja myös muuttamaan niitä. Toisinaan lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät hieman lisäapua.

Järvenpään varhaiskasvatuksessa päiväkotien ja lapsiryhmien tukena työskentelee vahva ja ammattitaitoinen varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiimi. Heidän tuellaan mahdollistuu varhaisen tuen käynnistäminen ja toteuttaminen yhteistyössä huoltajien ja ryhmän varhaiskasvattajien kanssa.

Yksityisissä päiväkodeissa olevien lasten osalta varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen erityisasiantuntijaa voi konsultoida puhelimitse. Tuen järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaa yksityinen palveluntuottaja.

Tuen toteuttaminen

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen erityisasiantuntija
Anne Lindfors, p. 040 315 2713

 • Varhaiskasvatuksen alueellisten ja päiväkotikohtaisten erityisopettajien sekä S2- opettajien esihenkilö
 • Yksityisten päiväkotien puhelinkonsultaatio

Alueellista työtä tekevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja heidän työalueensa

Anne Leppänen, p. 040 315 2780

 • Päiväkoti Polle
 • Oinaskadun päiväkoti
 • Päiväkoti Pikkuvanha

Lea Myllyniemi, p. 040 315 3197

 • Päiväkoti Pajalanpiha
 • Kyrölän päiväkoti ja Kyrölän koulun esiopetus

Kristina Kokkinen, p. 040 315 3693

 • Närekadun päiväkoti
 • Päiväkoti Iso-Antti
 • Kinnarin päiväkoti ja Kinnarin koulun esiopetus

Marjut Parkkima, p. 040 315 3035

 • Cooperin päiväkoti
 • Nummenkylän päiväkoti

Tiina Linne, p. 040 315 2463

 • Keskustan päiväkoti
 • Perhepäivähoito
 • Harjulan päiväkoti ja Harjulan koulun esiopetus
 • Päiväkoti Satusauna

Piia Häkkinen, p. 040 315 3199

 • Saunakallion päiväkoti ja Saunakallion koulun esiopetus

Johanna Hassinen (1.10.2022-31.5.2023), p. 040 315 2362

 • Päiväkoti Tahvontupa
 • Isokydön päiväkoti ja Kartanon koulun esiopetus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Alueellisen erityisopettajan palvelut hankitaan ostopalveluna ruotsinkieliseen päiväkoti Folkhälsans daghem i Träskändaan. Päiväkodin johtaja toimii yhteyshenkilönä.

Järvenpäässä toimii tällä hetkellä yksi integroitu erityisryhmä Saunakallion päiväkodissa. Ryhmän erityisopettajana toimii Maria Middleton, p. 040 315 2842.

Päiväkotikohtainen erityisopettaja:

 • Cooperin päiväkoti / Kaisa Saari, p. 040 315 3198
 • Harjulan päiväkoti / Riikka Kajava, p. 040 315 3793

Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Järvenpään varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat sekä yksilölliset valmiudet. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ympäristö tukee jokaisen lapsen kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä.

Varhaiskasvatuksen hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri rohkaisevat lapsia ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Varhaiskasvatuksen arjessa käytössä olevat työvälineet ja menetelmät tukevat arjen hahmottamista ja ymmärryksen kehittymistä. Kielellisistä taustoista riippumatta mahdollistuu jokaisen lapsen kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen.

Varhaiskasvatuksen tuella lapsi kasvaa oman kulttuurinsa ja suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoiseksi jäseneksi.

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja

Jaana Korpi, p. 040 315 2860

 • Kieli- ja kulttuuritietoisen kasvatuksen ja S2 -opetuksen koulutus
 • Yksityisten päiväkotien puhelinkonsultointi
Jaa juttu: