Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Järvenpään kaupungin verkkopalvelua / ja se on päivitetty 29.4.2022. Verkkopalvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.
Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.


Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, Verkkovaraani.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää WCAG 2.1 -standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset pääosin. Sivustolla on alla lueteltuja tiedossa olevia saavutettavuuspuutteita, joita korjaamme vuoden 2022 aikana.

Sisällöt ja toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Hallittava: Sivusto ei ole täysin saavutettava näppäimistöllä

Safari-selaimessa näppäimistöllä ei pääse valitsemaan päävalikkokohtia eikä pääse “Anna palautetta” ja “Yhteystiedot”-linkkeihin. Safarissa tabulaattori ja muut näppäinkomennot etenevät sisällössä muutoinkin valikoiden eli jättävät osan linkeistä väliin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3

Hallittava: Linkkityyli ei ole kaikin paikoin erottuva

Tietyiltä linkeiltä puuttuu värin lisäksi muu erottava tekijä kuten alleviivaus: a) etusivun Järvenpäässä tapahtuu -osion linkit sekä b) sivun Varhaiskasvatus ja esiopetus linkit kohdassa Aiheeseen liittyviä uutisia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1

Hallittava: Sivun otsikoinnissa on puutteita

Etusivulta puuttuu H1-otsikko. Sivuilla kuten “Opetus ja kasvatus”, “Yrittäminen ja työ” ja “Anna palautetta” on otsikkotasoissa siirrytty suoraan H1:stä H3:n, eli otsikkotasoja on jäänyt välistä. Lisäksi etusivun H2-otsikot “Järvenpäässä tapahtuu” ja “Blogit ja tarinat” ovat fonttikooltaan pienempiä kuin muut etusivun H2-otsikot. Alatunnisteen otsikot on merkitty H2-tagin sijaan H3-tagilla.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1

Hallittava: Sisältö ei ole täysin saavutettava ruudunlukijalla

Lomakkeen lähetyksestä ei tule ilmoitusta ruudunlukijalla eikä ruudunlukija ilmoita lomakkeissa, mitkä kentät ovat pakollisia (esim. “Anna palautetta”-lomake). Anna palautetta -lomakkeen lähetyspainikkeessa lukee “Lähetä” sen sijaan, että siinä lukisi kuvaavammin “Lähetä palaute”. Kun palautelomake on lähetetty, sivuille tulee ilmoitus, että palaute lähetetty, mutta se ei tule heti näkyvään ruutuun vaan sivua pitää selata ylöspäin, jotta ilmoitus näkyy. Ruudunlukija ei lue ilmoitusta ollenkaan.

PDF-tiedostojen lukeminen ei onnistu VoiceOver-ruudunlukijalla (esim. koulujen-ja-paivakotien-liikuntasalit.pdf).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.5, 2.4.6, 3.3.2 ja 4.1.3

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden varmistamiseksi

Verkkopalvelun saavutettavuus luo yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille käyttää palvelua.

Kiinnitämme saavutettavuuteen huomiota kaikessa sivuston sisältö- ja ylläpitotyössä. Olemme suunnitelleet sivuille myös toimintoja, joita laki ei edellytä mutta jotka helpottavat palvelun käyttöä erilaisille käyttäjäryhmille. Sivuilla on esimerkiksi tulossa “kuuntele sisältöä”-toiminto.

Helppoa ja saavutettavaa käyttökokemusta varten olemme saavutettavuusauditoinnin lisäksi teettäneet käyttäjätestauksen. Tutkimuksessa selvitimme sitä, miten aidot käyttäjät arvioivat lähes valmiin sivuston käytettävyyttä ja tiedon löydettävyyttä. Sivuston testaajista osa edusti erityisryhmiä.

Testauksessa selvisi, että haettavat tiedot löytyivät sivuilta keskimäärin melko helposti ja etenkin sisällöt, joita oli paljon työstetty, saivat hyvät arviot. Tutkimuksen pohjalta panostamme jatkossakin huolelliseen sisällöntuotantoon ja korjaamme esille tulleet tekniset puutteet.

Yhteystiedot saavutettavuuspuutteista ilmoittamiseksi

Jos havaitsit sivustolla muita kuin tässä selosteessa mainittuja saavutettavuuspuutteita, voit ilmoittaa niistä sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)jarvenpaa.fi tai palautelomakkeella Järvenpään palautepalvelun kautta.
Anna palautetta Järvenpään kaupungille

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla muita kuin tässä selosteessa mainittuja saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Jaa juttu: