Asukasraati lausui Järvenpään hyvinvoinnin tulevaisuudesta

10-henkinen Järvenpääraatilaisista koottu ryhmä Järvenpään eri kaupunginosista osallistui hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkovalmisteluun. Raati otti kantaa valmisteluaineistoon marraskuussa 2021 ja maaliskuussa 2022. Palveluverkko etenee näillä näkymin päätöksentekoon kesäkuussa 2022, ja raadin julkilausuma kulkee tässä yhtenä aineistona päättäjille.

Hyvinvoinnin palveluverkkovalmisteluun on tämän lisäksi osallistuneet vaikuttamistoimielimet ja hyvinvointilautakunta 16.3. ja hyvinvoinnin palvelujen tulevaisuuteen vastasi 738 kuntalaista tai palvelujen käyttäjää lokakuussa.

Ajatus kehittyvästä kulttuurikampuksesta sytytti raadin

Hyvinvoinnin palveluverkkoon kuuluu laaja palvelujen kirjo: kirjaston, kulttuurin, lapsiperheiden, nuorten ja liikunnan, osaamisen ja työllisyyden palvelut kuten myös eri ikäisille suunnatut yhteisöpalvelut. Kantaa otettiin myös kaupungin tilaohjelmaan, joka sekin on valmistelussa.

Asukasraadin punaiseksi langaksi nousi kirjaston alun pitäen luoma skenaario kulttuurin ja taiteen yhteydestä. Raadin kannatuksen sai ajatus kulttuurikampuksesta, jossa 2030-luvun lopussa taidemuseo, osin myös musiikkiopisto ja Järvenpään opisto ovat siirtyneet Järvenpää-taloon, ja kirjasto saa lisätilaa.

Liikkuvat ja yhteistyössä tuotettavat palvelut saivat kannatusta

Voimakas satsaus kaikenikäisten liikuskeluun on raadin toive. Liikuntapalveluiden yhteys lasten ja nuorten palveluihin tulee olla elävä. Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoa raati pitää tärkeimpänä liikuntaolosuhteena kaikenikäisille. Nuorisopalveluja korostettiin Temalin lisäksi eri puolille kaupunkia jalkautuvana toimintana, ja lapsiperhepalvelujen tarjonta olisi raadista hyvä niin ikään monipaikkaisena.

Työikäisten ja ikääntyneiden yhteisöpalveluissa kaupungilla nähtiin edelleen palvelua tuottava rooli, yhteistyössä elinvoimaisen paikallisen yritystoiminnan kanssa. Osaamis- ja työllisyyspalveluiden työpajatoiminnan palvelutarjotin saisi laajentua yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Raati pitää hyvänä Cooperin kulman kaltaista työpajatoimintaa, jossa saa valmentautua työelämään hyvässä tuetussa ohjauksessa.

Hyvinvoinnin palveluverkkoraadissa oli kymmenen henkeä. Kuvassa näkyy 6 nausta ja 4 miestä, jotka valmistelivat raadin lausunnon.
Hyvinvoinnin palveluverkkoraadin muodosti kymmenen hengen joukko eri puolilta Järvenpäätä.

Lisätietoja Pilvi Kallio-Meriläinen, osallisuuden erityisasiantuntija, p. 040 315 3737

Jaa juttu: