Helsingintiellä poljetaan toukokuun lopusta alkaen uudella yksisuuntaisella pyörätiellä 

Maalaus- ja muutostyöt aloitetaan keskiviikkona 17.5.2023 ja ne valmistuvat toukokuun loppuun mennessä, jolloin myös yksisuuntainen pyörätien osuus valmistuu. 

Keskustan pyörätiekartta.
Kuvassa on merkattu nuolilla yksisuuntaisen pyörätien kulkusuunta. Kaksisuuntaisten pyöräteiden osalta kuvaan on piirretty isoimpien katujen varsilla kulkevia reittejä, eivätkä kaikki pyörätiet näy kuvassa.

Järvenpään keskustassa Helsingintiellä otetaan uusi yksisuuntaisen pyörätien osuus käyttöön toukokuun 2023 lopulla. Yksisuuntaisena pyörätienä toimii Helsingintien osuus Rantakadun liikenneympyrästä Helsingintien ja Kartanontien risteykseen sekä Mannilantien osuus välillä Helsingintie-Kotilinnantie, johon tulee noin 50 metriä uutta pyörätietä per suunta. Pyöräily muilla Mannilantien osuuksilla säilyy toistaiseksi nykyisten liikennejärjestelyiden mukaisena.   

Helsingintien molemmat uudet liikenneympyrät Yhteiskouluntien ja Mannilantien kohdalla on suunniteltu myös yksisuuntaisiksi. Pyöräilijä kiertää liikenneympyrän aina samaan suuntaan muiden ajoneuvojen tapaan. Helsingintien ja Kartanontien risteys-Citymarket -väli muutettiin yksisuuntaiseksi pyörätieksi jo vuonna 2020. Yhteensä Helsingintien yksisuuntainen pyörätie vastaa noin kilometrin matkaa suuntaansa.   

Uuteen Helsingintien yksisuuntaiseen pyörätiehen maalataan erotusviivat, pyöräsymbolit, nuolten mukaiset kulkusuunnat ja reitille asennetaan myös pyöräilijän kulkusuuntaa ja kiellettyä kulkusuuntaa osoittavia liikennemerkkejä. Maalaus- ja muutostyöt aloitetaan keskiviikkona 17.5.2023 ja ne valmistuvat toukokuun loppuun mennessä, jolloin myös yksisuuntainen pyörätien osuus valmistuu.  

Yksisuuntaista pyörätietä jatketaan myöhemmin Kävelykatu Jannen (os. Sibeliuksenkatu) ja Mannilantien risteykseen asti, kun Bulevardikorttelin puoleinen Mannilantien rakentaminen kevyen liikenteen osalta etenee. Lisäksi yksisuuntaista pyörätietä tullaan jatkamaan myös Mannilantietä aina Mannilantien ja Urheilukadun risteykseen asti. Mannilantien ja Urheilukadun risteyksestä Sipoontien liikenneympyrään asti ulottuva tieosuus Järvenpään keskusurheilukentän vieressä on toiminut yksisuuntaisena pyörätienä vuodesta 2021.  


Lue myös:  

Keskustaan valmistuu uusi yksisuuntainen pyörätie keväällä 2023  

Jaa juttu: