Ilmastoviisaan johtamisen ja suunnittelun hanke käynnistyy 

Hankkeessa arvioidaan ilmastotavoitteiden johtamisen nykytilaa kaupunkiorganisaatiossa, kehitetään toimintatapoja, joilla vahvistetaan tavoitteiden toimeenpanoa, sekä lisätään tietoisuutta ilmastotavoitteista ja ilmastotoimien hyödyistä yhteisiin ilmastotavoitteisiin sitoutumisen vahvistamiseksi.  

Järvenpään keskustakuva ilmasta.

Järvenpään kaupungilla käynnistyy marraskuussa 2023 ilmastoviisaan johtamisen ja suunnittelun kehittämishanke, joka jatkuu vuoden 2024 syyskuuhun asti. Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.  

Järvenpään tavoite on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Nyt alkavan kehittämishankkeen avulla pyritään vauhdittamaan työtä ilmastotavoitteen saavuttamiseksi, sillä hiilineutraalius edellyttää, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Järvenpäässä seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana noin 60 % tämänhetkisiin päästöihin nähden. Hankkeessa arvioidaan ilmastotavoitteiden johtamisen nykytilaa kaupunkiorganisaatiossa, kehitetään toimintatapoja, joilla vahvistetaan tavoitteiden toimeenpanoa, sekä lisätään tietoisuutta ilmastotavoitteista ja ilmastotoimien hyödyistä yhteisiin ilmastotavoitteisiin sitoutumisen vahvistamiseksi.  

Lisäksi hankkeessa tarkastellaan Kehittyvä keskusta -työkokonaisuudessa ilmastoviisaan suunnittelun vaikuttavimpia ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää keskustan kehittämisen ilmastovaikutuksia. Nämä ilmastoviisaat ratkaisut voivat tarkoittaa esimerkiksi päästöjen vähentämistä rakentamisessa, hiilen sitomista, päästöjen vähentämistä kestävämmän liikkumisen ja kestävämpien energiaratkaisujen kautta sekä ilmastoviisaan arjen tekemistä helpoksi asukkaille.  Lisäksi kehitetään toimintatapoja ja linjauksia, joilla näitä ilmastoviisaita ratkaisuja voidaan edistää keskustan kehittämisessä. Hankkeen tuotoksia voidaan hyödyntää ilmastotavoitteiden edistämisessä myös muualla kuin Järvenpään Kehittyvä keskusta- työssä. 

Hankkeen tavoitteena on tehdä ilmastotoimia tutuksi niin kaupunkiorganisaatiossa, kuin päättäjille ja asukkaille. Hanketta vetää ympäristötiimi ja siihen tullaan osallistamaan laajasti kaupungin henkilökuntaa ja johtoa sekä myös luottamushenkilöitä.  


Lisätietoja:

Salka Orivuori
ilmasto- ja ympäristöpäällikkö
salka.orivuori@jarvenpaa.fi 

Jaa juttu: