’Kehittyvä keskusta’ -visiotyö 

Järvenpään keskustan kaupunkikuvaa asemalta etelään katsottuna.

Järvenpään keskusta kasvaa ja kehittyy. Hallitun kasvun edistämiseksi sekä kaavoituksen ja hankkeiden tukemista varten kaupungissa on käynnistetty ’Kehittyvä keskusta’ -visiotyö, joka tarkentaa Järvenpään yleiskaavaa 2040 ja keskustan osayleiskaavaa 2030. Kohteena on erityisesti tiivistyvä asemanseutu, kilometrin säteellä Järvenpään asemasta oleva rakennusvyöhyke.  

Järvenpään kaupungin strategia tähtää vireän kaupungin muodostumiseen, johon myös ’Kehittyvä keskusta’ -työkokonaisuus vastaa. Keskustan vetovoimaisuutta ja vireyttä on pitkällä tähtäimellä mahdollista vahvistaa asukasmäärän lisäämisellä ja liike- ja toimistotiloja kohtaamisen paikkoihin sijoittamalla. Erityisesti asemanseutua kehitetään toimistotilojen keskittymänä.  

Osana työkokonaisuutta laaditaan suunnittelukäsikirja, jossa keskustan kehittymistä tarkastellaan viiden erilaisen teemakokonaisuuden kautta. Näitä ovat kaupunkikuva, ilmastoviisassuunnittelu, viherryttäminen, elinvoima ja kulttuuri sekä liikkumisympäristö. Teemoista muodostetaan työn edetessä teemakartat, joiden pohjalta suunnitteluun osallistetaan myös keskustan kehittämisestä kiinnostuneita kaupunkilaisia. Suunnittelukäsikirja julkaistaan vuonna 2024. 

Tarkasteltavat teemat 

Kaupunkikuva 

Kaupunkikuvaan liittyvät korkean rakentamisen sijainnit, julkisivujen avoimuus, rakennusten arkkitehtuuri, visuaalinen ilme sekä historiallinen rakennusperintö.  

Ilmastoviisassuunnittelu 

Ilmastoviisassuunnittelussa huomioidaan ilmastovaikutusten vähentäminen rakennettaessa sekä ohjataan jalankulkuun ja pyöräilypainotteisuuteen.  

Viherryttäminen 

Viherryttämisessä kiinnitetään huomiota kaupunkitilan vetovoimaisuuteen, viihtyisyyteen sekä vihreän säilymiseen ja lisäämiseen viherverkoston oikeissa sijainneissa.

Elinvoima ja kulttuuri 

Elinvoiman ja kulttuurin osalta kiinnitetään huomiota erilaisten kulttuuritoimintojen mahdollistamiseen ja liike- ja toimitilojen sijoittumiseen.  

Liikkumisympäristö 

Liikkumisympäristön suhteen tarkastellaan kävelyn ja pyöräilyn verkoston sekä julkisen liikenteen sujuvuutta ja turvallista ympäristöä keskustassa. 

Jaa juttu: