Resurssiviisautta edistäviä hankkeita

Sivulla esitellään ajankohtaisia resurssiviisautta edistäviä hankkeita Järvenpäässä.

Ilmastoviisas johtaminen ja suunnittelu -hanke

Järvenpään kaupunki aloittaa hankkeen, jossa kehitetään ilmastoviisasta kaupunkisuunnittelua ja johtamista. Ilmastoviisasta suunnittelua viedään eteenpäin kehittyvän keskustan työkokonaisuudessa etsimällä vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä laatimalla niiden toteutumista edellyttäviä ohjeistuksia. Lisäksi hankkeessa pyritään kytkemään ilmastotavoitteita kaupungin johtamiseen ja taloudelliseen suunnitteluun sekä sitouttamaan organisaatiota niihin. 

 • Hankkeessa mukana: Järvenpään kaupunki 
 • Hankkeen kesto 1.11.2023 – 15.9.2024 
 • Hankkeen budjetti: 77 768 € 
 • Rahoittaja: Järvenpään kaupunki sai rahoituksen ilmastoviisaaseen johtamiseen ja suunnitteluun ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. 

Haarajoen padon purku- ja kunnostushanke

Haarajoen pato on Keravanjoen viimeinen este vaelluskalojen nousulle joen latvaosiin. Padon purkamiseksi ja koskialueen kunnostamiseksi on perustettu hanke, joka tehdään yhteistyössä Järvenpään kaupungin, padon omistavan perikunnan, Uudenmaan ELY:n ja WWF Suomen kanssa.


Päättyneitä hankkeita

Carbon Neutral Experience

Tarkoituksena on vastata kestävän matkailun kysynnän kasvuun, pysyä kehityksessä mukana ja pyrkiä edelläkävijöiksi. On tärkeää olla mukana mukana globaalissa ilmastotyössä; niin Uudenmaan, kuin koko Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Carbon Neutral Experience toteuttaa palveluita ja konkreettisia toimintamalleja, jotka auttavat matkailuyrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään sekä kompensoimaan loput päästöistään.


Kestävät tapahtumat -hanke

Järvenpään kaupunki aloittaa hankkeen, jossa kehitetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tapahtumatuotannon mallia. Hankkeen tavoitteena on lisätä tapahtumien määrää samalla kun niiden negatiiviset ympäristö- ja muut vaikutukset vähenevät.

 • Hankkeessa mukana: Järvenpään kaupunki
 • Hankkeen kesto 1.3.2022–31.5.2023
 • Hankkeen budjetti: 120 000 €
 • Rahoittaja: Järvenpään kaupunki sai rahoituksen ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta.

Kulma-hanke

Järvenpään kaupunki osallistuu Kulma-pilottihankkeeseen ja sen jatkohankkeeseen. Lahden kaupungin ja Sitowisen käynnistämässä Kulma-hankkeessa kehitetään laskentamalli kulutusperäisten päästöjen arvioimiseksi. Laskentamalli tarjoaa kunnille parempaa tietoa siitä, mitä päästöjä kuntalaisten kulutuksesta syntyy. Pilottihankkeessa laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti kulutuksen päästöt suurelle kuntajoukolle. Laskenta tehtiin vuoden 2020 päästöille. 2022-2023 aikana laskentamenetelmää kehitettiin edelleen ja laskenta suoritettiin vuoden 2022 päästöille. Samalla päivitettiin vuoden 2020 päästöjen laskenta tarkennetulla laskentamenetelmällä.


Kunta-Helmi -hanke

Hanke koostuu kahdesta osasta: Lemmenlaakson käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys ja luonnonhoitotyöt sekä Isokydönpuron hoitotoimet. Lemmenlaakson suunnitelman ja hoitotoimien tavoitteena on alueen suojelutavoitteiden säilyttäminen ja edistäminen. Isäkydönpurolla toimenpiteiden tavoitteena on erittäin uhanalaisen taimenen elin- ja lisääntymisedellytysten parantaminen Keravanjoen valuma-alueella.

 • Hankkeessa mukana: Järvenpään kaupunki, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 • Hankkeen kesto: 2/2021-11/2022
 • Hankkeen budjetti: 26 811 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelmasta.

Hanketiedotteita:


Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke

Vantaalla, Keravalla ja Järvenpäässä on käynnistynyt ympäristöministeriön rahoittama yhteistyöhanke, jossa kehitetään kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä.

 • Hankkeessa mukana: Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit
 • Hankkeen kesto: 1.5.2021–30.6.2022
 • Hankkeen budjetti: 100 000 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Hankkeessa laadittu toimintamallikirjasto (hiilineutraalisuomi.fi-sivustolla)

Hankkeen blogikirjoitukset


Puurakentaminen tasavertaiseksi vaihtoehdoksi

 • Hankkeessa mukana: Järvenpään kaupunki
 • Hankkeen kesto: 1/2021-11/2021
 • Hankkeen budjetti: 48 300 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmasta.

Tutustu hankkeessa tuotettuun puurakentamisen työkirjaan:

Hanketiedotteita:


Ympäristövahti-hanke

Tutustu Järvenpään seurantapalveluun ja työn etenemiseen osoitteessa ymparistovahti.jarvenpaa.fi

 • Hankkeessa mukana: Keravan, Järvenpään, Helsingin ja Vantaan kaupungit
 • Hankkeen kesto: 8/2020-11/2021
 • Hankkeen budjetti: 83 330 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Ympäristövahti-hanketiedotteita ja esityksiä:


Loutinoja kuntoon -hanke


Jaa juttu: