Resurssiviisautta edistäviä hankkeita

Sivulla esitellään ajankohtaisia resurssiviisautta edistäviä hankkeita Järvenpäässä.

Kestävät tapahtumat -hanke

Järvenpään kaupunki aloittaa hankkeen, jossa kehitetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää tapahtumatuotannon mallia. Hankkeen tavoitteena on lisätä tapahtumien määrää samalla kun niiden negatiiviset ympäristö- ja muut vaikutukset vähenevät.

 • Hankkeessa mukana: Järvenpään kaupunki
 • Hankkeen kesto 1.3.2022–31.5.2023
 • Hankkeen budjetti: 120 000 €
 • Rahoittaja: Järvenpään kaupunki sai rahoituksen ekososiaalisen tapahtumatuotannon mallintamiseen ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta.

Haarajoen padon purku- ja kunnostushanke

Haarajoen pato on Keravanjoen viimeinen este vaelluskalojen nousulle joen latvaosiin. Padon purkamiseksi ja koskialueen kunnostamiseksi on perustettu hanke, joka tehdään yhteistyössä Järvenpään kaupungin, padon omistavan perikunnan, Uudenmaan ELY:n ja WWF Suomen kanssa.


KULMA-pilottihanke ja Kulma2-jatkohanke

Järvenpään kaupunki osallistuu Kulma-pilottihankkeeseen ja sen jatkohankkeeseen. Lahden kaupungin ja Sitowisen käynnistämässä Kulma-hankkeessa kehitetään laskentamalli kulutusperäisten päästöjen arvioimiseksi. Laskentamalli tarjoaa kunnille parempaa tietoa siitä, mitä päästöjä kuntalaisten kulutuksesta syntyy. Pilottihankkeessa lasketaan ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti kulutuksen päästöt suurelle kuntajoukolle. 2022-2023 aikana laskentamenetelmää kehitetään edelleen ja toistetaan laskenta tuoreilla luvuilla.


Carbon Neutral Experience

Tarkoituksena on vastata kestävän matkailun kysynnän kasvuun, pysyä kehityksessä mukana ja pyrkiä edelläkävijöiksi. On tärkeää olla mukana mukana globaalissa ilmastotyössä; niin Uudenmaan, kuin koko Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Carbon Neutral Experience toteuttaa palveluita ja konkreettisia toimintamalleja, jotka auttavat matkailuyrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään sekä kompensoimaan loput päästöistään.


Päättyneitä hankkeita

Kunta-Helmi -hanke

Hanke koostuu kahdesta osasta: Lemmenlaakson käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys ja luonnonhoitotyöt sekä Isokydönpuron hoitotoimet. Lemmenlaakson suunnitelman ja hoitotoimien tavoitteena on alueen suojelutavoitteiden säilyttäminen ja edistäminen. Isäkydönpurolla toimenpiteiden tavoitteena on erittäin uhanalaisen taimenen elin- ja lisääntymisedellytysten parantaminen Keravanjoen valuma-alueella.

 • Hankkeessa mukana: Järvenpään kaupunki, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 • Hankkeen kesto: 2/2021-11/2022
 • Hankkeen budjetti: 26 811 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelmasta.

Hanketiedotteita:


Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke

Vantaalla, Keravalla ja Järvenpäässä on käynnistynyt ympäristöministeriön rahoittama yhteistyöhanke, jossa kehitetään kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä.

 • Hankkeessa mukana: Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit
 • Hankkeen kesto: 1.5.2021–30.6.2022
 • Hankkeen budjetti: 100 000 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Hankkeessa laadittu toimintamallikirjasto (hiilineutraalisuomi.fi-sivustolla)

Hankkeen blogikirjoitukset


Puurakentaminen tasavertaiseksi vaihtoehdoksi

 • Hankkeessa mukana: Järvenpään kaupunki
 • Hankkeen kesto: 1/2021-11/2021
 • Hankkeen budjetti: 48 300 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmasta.

Tutustu hankkeessa tuotettuun puurakentamisen työkirjaan:

Hanketiedotteita:


Ympäristövahti-hanke

Tutustu Järvenpään seurantapalveluun ja työn etenemiseen osoitteessa ymparistovahti.jarvenpaa.fi

 • Hankkeessa mukana: Keravan, Järvenpään, Helsingin ja Vantaan kaupungit
 • Hankkeen kesto: 8/2020-11/2021
 • Hankkeen budjetti: 83 330 €
 • Rahoittaja: Hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Ympäristövahti-hanketiedotteita ja esityksiä:


Loutinoja kuntoon -hanke

Jaa juttu: