Haarajoen pato

Haarajoen pato on Keravanjoen viimeinen este vaelluskalojen nousulle joen latvaosiin. Padon purkamiseksi ja koskialueen kunnostamiseksi on perustettu hanke, joka tehdään yhteistyössä Järvenpään kaupungin, padon omistavan perikunnan, Uudenmaan ELY:n ja WWF Suomen kanssa.

Näkymä Haarajoen padolta talvella 2019.

Keravanjoki kuuluu Vantaanjoen vesistöön, joka on Uudenmaan toiseksi suurin vesistö. Siitä on viime vuosien padonpurkujen ja kalojen lisääntymispaikkojen kunnostusten ansiosta muodostunut valtakunnallisesti merkittävä meritaimenvesistö. Haarajoen padon purkaminen tulee avaamaan Keravanjoen latvat meriyhteyteen.

Haarajoen myllyn pato sijaitsee Keravanjoella Kaitarannankoskessa, Lemmenlaakson luonnonsuojelualueen pohjoispuolella.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 18.12.2019. Sopimus sisältää vanhan, nykyisin kevyenliikenteen käytössä olevan, patosillan ja patorakenteen purkamisen, uuden pohjakynnyksen rakentamisen sekä koskiympäristön kunnostamisen kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi. Lisäksi mahdollistetaan teknisin ratkaisuin sähköenergiantuotanto jatkossakin. Vanha ja historiallisesti arvokas myllyrakennus jää entiselleen.

Parhaillaan valmistellaan vesilupahakemusta padon purkamiseksi ja pohjapadon rakentamiseksi. Toteutusaikataulu tarkentuu, kun vesilupahakemuksen käsittely etenee. Arvio toteutusajankohdasta on 2024. Toteutus on kesäkaudella ja työt on tarkoitus saada valmiiksi saman vuoden aikana.


Ajankohtaista hankkeessa

31.01.2023 Haarajoen padon purkaminen ja Kaitarannankosken kunnostaminen etenee – lupahakemus jätetty aluehallintovirastoon

07.10.2020 Haarajoen patohankkeen yleisötilaisuuden 16.9. tallenne nähtävissä

15.09.2020 Haarajoen patohankkeen yleisötilaisuus järjestetään ke 16.9. klo 17.30

23.08.2020 Patohankkeen suunnitteluryhmän kokous – tiivistelmä

30.06.2020 Haarajoen patohankkeen ensimmäinen suunnittelukokous pidetty

05.06.2020 Vesilupahakemuksen valmistelu käynnistyy

06.04.2020 Haarajoen patohankkeen ohjausryhmän kokous 25.3.2020

Jaa juttu: