Vesiensuojelu

Järvenpään vesistöt ovat arvokkaita sekä monimuotoisen luontonsa puolesta että virkistyskohteina. Järvenpää sijaitsee kokonaan Vantaanjoen valuma-alueella, josta vedet laskevat lopulta Itämereen. Vesienhoidon tavoitteena on estää pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa vesistöjen tilaa sekä edistää ja kehittää vesiensuojelua omalla alueellaan. Ympäristökeskus hoitaa tehtävää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. tiedottamalla ja valistamalla sekä osallistumalla vesiensuojeluhankkeisiin. Myös Järvenpään kaupunki tekee jatkuvasti töitä vesien laadun säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Alta ja vasemmasta sivupalkista löydät tietoa pien- ja pohjavesien suojelusta sekä Tuusulanjärven ja Keravanjoen vesiensuojelua edistävistä hankkeista.

Jaa juttu: