Hankkeet

Kärkihankkeet luotsaavat Järvenpäätä eteenpäin. Hankkeiden kautta kehitetään kaupunkia ja tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla vetovoimaisen kaupungin edellytyksiä ja elinvoiman kasvua. Kasvu ja jatkuva kehittyminen takaavat sen, että Järvenpää on myös tulevaisuudessa Keski-Uudenmaan johtava kaupunkikeskus.

Kaupunkikehittämisessä yhdistyvät maanpolitiikka, palveluverkon ja kiinteistöjen kehittäminen sekä monipuolinen yhteistyö elinkeinoelämän ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittämistä tehdään sekä isojen aluekehityshankkeiden että yksittäisten, pienempien kiinteistökehityshankkeiden parissa. Hankekumppaneina toimivat suuryritykset, julkisensektorin toimijat, paikalliset yrittäjät sekä kolmannen sektorin eri toimijat.

Elinvoimaisen kaupungin edellytys on kaupungin pito- ja vetovoimasta huolehtiminen. Pitovoiman keskiössä on se, että asukkaille tarjotaan elementit hyvään ja laadukkaaseen elämään, kaikissa elämän eri vaiheissa. Vetovoima vuorostaan takaa sen, että Järvenpää houkuttelee uusia muuttajia ja kaupunki kasvaa tavoitteellisesti. Asukkaiden ohella yrittäjille ja elinkeinoelämälle luodaan paras mahdollinen toimintaympäristö sekä tarjotaan kasvun edellytykset.

Tutustu tarkemmin kaupungin hankkeisiin sivuvalikosta.

Jaa juttu: