Lähikuva kengistä, joista toinen sähköpotkulaudan päällä. Potkulaudassa lukee keskellä teksti "Järvenpää".

Järvenpää hahmottaa strategiatyöllä uusia tulevaisuuden suuntia

Järvenpään nykyistä kaupunkistrategiaa uudistetaan vuoden 2022 aikana seuraavalle kahdeksalle vuodelle. Järvenpään toiminta-ajatuksesta, visiosta ja toiminnan painopisteistä on tarkoitus päättää kaupunginvaltuuston kokouksessa 13. kesäkuuta.

Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategia perustuu arvioon nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kaupungin tehtävien toteuttamiseen.

Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeistä onkin tunnistaa strategiatyössä ne asiat,​ joita kaupungissamme pidetään kuluvalla strategiakaudella kaikkein tärkeimpinä ja joihin halutaan erityisesti keskittyä.

– Strategia ohjaa työskentelyä tehokkaimmin silloin, kun painopisteitä ei ole strategiakautta kohden kuin kaksi tai kolme, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sanoo.

– Kaupungin toiminta on hyvin vahvasti säädeltyä erilaisten lakien, asetusten ja normitusten kautta. Vaikka jokin asia jäisi strategiassa päätettyjen painopisteiden ulkopuolelle, siihen saatetaan silti käyttää hyvin huomattava osa kunnan rahoituksesta ja toimintaa parannetaan arjessa jatkuvasti, kaupunginjohtaja muistuttaa.

Toimintaympäristöanalyysi luo pohjan uudelle

Järvenpään kaupunkistrategian päivittämisessä huomioidaan laajasti kaupunkilaisten ääni tausta-aineistossa, jota hyödynnetään koko strategiatyön ajan. Viime vuosina kaupunkilaiset ovat olleet mukana muun muassa palveluverkkojen, kaupunkibrändin ja erilaisten ohjelmien teossa. Niiden pohjalta ponnistetaan nyt katsomaan kohti tulevia vuosia.

Tammikuussa 2022 käynnistyneessä strategiatyössä keskityttiin alkuvaiheessa toimintaympäristöanalyysiin, joka toteutettiin kahdella eri tasolla: suuriin muutostrendeihin keskittyvällä analyysillä sekä jo olemassa olevien ja parhaillaan valmistelussa olevien kaupunkitason ohjelmien ja suunnitelmien analyysillä. Toimintaympäristön tarkastelussa olivat mukana kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden lisäksi yhdistykset ja yritykset. Näin saatiin tuotettua mahdollisimman laaja ja ajantasainen tilannekuva toimintaympäristöstä.

Alkuvuoden 2022 aikana on aloitettu myös arvoprosessi Järvenpään kaupungin organisaation yhteisten arvojen määrittelemiseksi.

Kesäkuun valtuusto päättää painopisteistä

Loppukevään aikana määritellään yhteistyössä, toimintaympäristöanalyysiin ja valittuihin arvoihin nojautuen, kaupungin toiminta-ajatus, visio sekä toiminnan painopisteet. Näistä päättää kaupunginvaltuusto kokouksessaan 13.6.2022.

Syksyllä työ jatkuu kaupungin henkilöstön voimin strategisten päämäärien, kriittisten menestystekijöiden sekä mittareiden ja tavoitetasojen määrittelyllä ja käyttöönotolla.

Strategiatyön etenemisestä kerrotaan kaupunkilaisille jatkossa muun muassa kaupungin verkkosivuille rakennetuilla strategiasivuilla, jotka täydentyvät vuoden mittaan.

Jaa juttu: