Järvenpääläiset huoltajat edelleen tyytyväisiä perusopetuksen laatuun

Järvenpäässä toteutettiin maaliskuussa 2023 huoltajille perusopetuksen laatu- ja palautekysely. Edellisen kerran kysely toteutettiin huoltajille lähes saman sisältöisenä vuosina 2021 ja 2018. Tällä kerralla kysyttiin myös harrastamiseen liittyviä kysymyksiä. Kyselylinkki lähetettiin Wilma-viestinä kaikille huoltajille. Vastauksia kyselyyn saatiin 1061 kappaletta, josta kiitoksemme kyselyyn vastanneille.


Kyselyssä käytettiin asteikkoa 5=Täysin samaa mieltä, 4=Samaa mieltä, 3=En samaa, enkä eri mieltä, 2= Eri mieltä, 1=Täysin eri mieltä. Lisäksi vaihtoehtona oli ”En osaa sanoa”, jota ei huomioitu keskiarvojen laskennassa. Iltapäivätoiminnan kysymyksiin oli vastausmahdollisuus vain 1.–2.lk oppilaiden huoltajilla.

Yleisarvosana perusopetukselle on pysynyt edelliseen kyselyyn verrattuna samana (3,9). Pääosin muutokset eivät olleet tilastollisesti merkittäviä vuoden 2021 kyselyyn verrattuna, mutta yleisesti toimintaa on arvioitu aiempaa hieman kriittisemmin. Opettajat ovat hyvin tavoitettavissa, kiusaamiseen puututaan ja tukiopetusta saa tarvittaessa. Eniten muutosta huonompaan suuntaan oli kysymyksissä koskien luokan-/oppilasryhmän kokoa sekä koulupihan ja sen lähiympäristön turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Keusoten opiskelu- ja kouluterveydenhuollon palvelujen sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevien palvelujen koettiin heikentyneen. Myös kouluruuan laadun koettiin huonontuneen selvästi.

Sanallisissa vastauksissa korostui edelleen lasten ja perheiden erilainen tilanne sekä erilaiset näkemykset. Palautteen mukaan kouluviihtyvyyden tärkeimpiä tekijöitä ovat kaverisuhteet, mahdollisuus oppimiseen sekä hyvät opettajat. Heikentävinä tekijöinä nähtiin oppimisympäristöihin liittyvät haasteet.

Kyselyn kokonaistulokset käsitellään yhdessä rehtoreiden kanssa. Tulosten perusteella nostetaan yhteisiä kehittämiskohteita koko perusopetukseen. Lisäksi kaikki koulut saivat oman koulunsa huoltajakyselyn tulokset viikon 19 aikana. Palaute käsitellään kouluilla ja sen pohjalta koulut kehittävät omaa toimintaansa.

Linkki kyselyn tuloksiin: /opetus-ja-kasvatus/perusopetus/yhteistyo-kotien-kanssa

Koulujemme koko henkilöstö on tehnyt hyvää työtä näinä poikkeuksellisina aikoina. Henkilöstölle kiitos hyvästä työstä, yhteistyöstä ja kaikesta lasten ja nuorten eteen tehdystä opetus-, kasvatus- ja kehittämistyöstä.

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta. Hyvää kesää kaikille oppilaille, huoltajille ja koulujen henkilöstölle!

Lisätietoja:


Arja Korhonen, opetusjohtaja
arja.korhonen@jarvenpaa.fi


Anne Peltola, perusopetuksen erityisasiantuntija
anne.peltola@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: