Järvenpään toiminta- ja kohdeavustukset nyt haettavissa

Järvenpään kaupunki tukee järvenpääläisiä rekisteröityjä yhdistyksiä toiminta- ja kohdeavustuksilla. Lisäksi vuonna 2023 yhdistyksen on mahdollisuus saada tukea koronasta elpymiseen toimintansa jatkumisen turvaamiseksi. Toiminta- ja kohdeavustuksia sekä korona-avustusta voi hakea 6.4.2023 asti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea järvenpääläiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimijat, kuten kansanterveys- ja vammaisjärjestöt, eläkeläisjärjestöt, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset. Lisätietoja: puh. 040 315 3499.

Liikunta-avustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea liikuntatoimintaa harjoittavat järvenpääläiset yhdistykset. Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti myös muualla rekisteröidylle yhdistykselle, jos sillä on merkittävästi liikuntaa edistävää toimintaa Järvenpäässä. Lisätietoja: puh. 040 315 2062.

Nuorisoavustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea järvenpääläiset, nuorten toimintaa suunnitelmallisesti edistävät ja toteuttavat yhdistykset ja järjestöt. Kohdeavustusta voivat hakea vuosittain yhdistykset, järjestöt ja rekisteröimättömät, yleishyödylliset yhteisöt ja toimintaryhmät. Lisätietoja: puh. 040 315 2223.

Kulttuuriavustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuuritoimintaa harjoittavat järvenpääläiset yhdistykset. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröimättömät, yleishyödylliset yhteisöt, yksityishenkilöt ja työryhmät. Lisätietoja: puh. 040 315 2244.

Kaikkia toiminta-avustuksia haetaan ja myönnetään kahdeksi vuodeksi eli vuosille 2023–2024. Kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain.

Korona-kohdeavustus

Lisäksi vuonna 2023 on jaossa erillinen kohdeavustusraha, jota voidaan myöntää kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdistyksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen erityisesti koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta.

Toiminta- ja kohdeavustuksia haetaan sähköisesti

Toiminta- ja kohdeavustuksia haetaan sähköisesti 6.4.2023 mennessä vahvan tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti) kautta.  

Hakuohjeet ja hakulomakkeen löydät kaupungin verkkosivuilta Avustusten hakeminen. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakea avustusta sähköisesti, niin ole silloin yhteydessä edellä mainittuihin puhelinnumeroihin tai Järvenpää-infoon, p. 040 315 2880 (avoinna ma–ke klo 9–15, to klo 9–17, pe 9–13).

Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset ko. viranhaltijat toimivaltarajojensa puitteissa.

Jaa juttu: