Avustusten hakeminen

Avustuksiin oikeutettujen on toimitettava hakemuksensa vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. Tänä vuonna hakuaika päättyy 6.4.2023.

Toiminta- sekä kohdeavustukset haetaan erillisillä sähköisillä hakulomakkeilla. Lomakkeet löydät oikealta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti). Toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika on 1.3.–6.4.2023.

Myöhässä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida.

Perustelluista syistä on mahdollisuus jättää osa avustuksista jakamatta ja/tai päättää laittaa ne myöhemmin uudelleen haettavaksi.

Työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen haku toteutettiin poikkeuksellisesti omana kokonaisuutenaan vielä vuoden 2022 puolella (hakuaika 8.12.2022 klo 8:00–17.1.2023 klo 16:00).

Toiminta-avustukset

Keväällä 2023 haetaan kaikki toiminta-avustukset kahden vuoden jaksolle eli vuosille 2023–2024.

Kulttuurin, nuorison, liikunnan ja hyten toiminta-avustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kaupunkistrategiaa tukevan toiminnan toteuttamiseen.  Avustusta voidaan myöntää, kun yhdistys on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan.

Nuorison toiminta-avustusta voidaan myöntää järvenpääläisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Toiminta-avustushakemukseen liitetään avustushakemuksessa mainitut liitteet;

  • toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
  • tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
  • tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
  • ote seuran vuosikokouksen päätöksestä, jolla edellisen tilikauden tilinpäätös on hyväksytty
  • toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • talousarvio kaudelle, jolle avustusta haetaan

Kohdeavustukset

Kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain.

Kohdeavustuksia voidaan myöntää järvenpääläisiin nuoriin ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen kohdistuvaan toimintaan rekisteröityneille yhdistyksille, muille yleishyödyllisille yhteisöille, yksityishenkilöille ja työryhmille.

Kulttuurin kohdeavustusten osana myönnetään myös Järvenpää-talon Sibelius-salin ja Juhani Aho -salin maksuttomia käyttövuoroja yllä mainituille tahoille hakemusten perusteella.

Kohdeavustusten hakemusten liitteenä tulee toimittaa:

  • työsuunnitelma
  • työryhmän kokoonpano ansioluetteloineen (kulttuurin kohdeavustukset)
  • toimintasuunnitelma (jos hakijana on yhdistys)
  • budjetti

Avustusta myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen tai järjestön muualta saadut avustukset. Yhdistykselle ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen avustusta kaupungin muista avustusmäärärahoista. 

Erillinen kohdeavustus koronasta elpymiseen

Vuonna 2023 on jaossa erillinen kohdeavustusraha, jota voidaan myöntää kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdistyksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen erityisesti koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta.

Jaa juttu: