Avustukset

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa toiminta- ja kohdeavustuksia. Avustusta voi hakea esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Avustusten hakeminen

Kaikkia avustustyyppejä voi hakea vain erikseen määriteltynä hakuaikana, joka on kaikille avustuksille sama ajankohta. Syksyllä 2024 hakuaikataulu uudistuu: jatkossa hakemukset on lähetettävä vuosittain Oma Järvenpää -palvelussa marraskuun 1. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä. Hakuaika avautuu noin kuukautta ennen ja siitä viestitään tällä sivulla ja Järvenpään eri kanavissa.

Toiminta-avustukset myönnetään kahdeksi vuodeksi eli syksyllä 2024 voi hakea toiminta-avustusta vuosille 2025–2026. Kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain.

Avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella Oma Järvenpää -palvelussa. Hakemuksen tekeminen Oma Järvenpää -palvelussa vaatii vahvan tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti).

Myöhässä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida. Perustelluista syistä osa avustuksista voidaan jättää jakamatta tai laittaa ne myöhemmin uudelleen haettavaksi.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan muualta saadut avustukset. Avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kaupungin muista avustusmäärärahoista.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen, eri avustustyyppien painotukset ja tarkennukset löytyvät avustuskohtaisista hakuohjeista ja yleisistä hakuohjeista:

Avustusten raportointiohjeet löytyvät Avustusten maksaminen ja raportointi -alasivulta.

Kohdeavustukset

Järvenpään kaupungilla on haettavissa seuraavat kohdeavustukset: 

 • kulttuurin kohdeavustukset 
 • nuorison kohdeavustukset

Kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain. 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää järvenpääläisiin nuoriin ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen kohdistuvaan toimintaan rekisteröityneille yhdistyksille, muille yleishyödyllisille yhteisöille, yksityishenkilöille ja työryhmille. Kohdeavustuksilla tuetaan sekä ammattimaista että harrastuspohjalta ammentavaa kansalaistoimintaa. Kohdeavustuksia myönnetään tapahtuman/teoksen (kohteen) tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin tai työn osuuteen.

Kulttuurin kohdeavustusten osana on mahdollista hakea myös Järvenpää-talon Sibelius-salin ja Juhani Aho -salin maksuttomia käyttövuoroja.

Kohdeavustuksia ei myönnetä:

 • tapahtumiin, jotka liittyvät hakijan perustoimintaan (ml. toimitilojen vuokrat) ja joita tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksella tai kaupungin muulla tuella
 • rakentamis- ja remontointikuluihin
 • tarjoiluihin liittyviin kuluihin
 • yksityisten harrastamisesta johtuviin pääsylippu- ja matkakuluihin.

Kohdeavustusten hakemuksessa tulee olla: 

 • projektisuunnitelma, jossa kuvataan avustuksen käyttötarkoitus ja projektin vaikuttavuus järvenpääläisille (mahdollisine liitteineen)
 • projektin kustannusarvio, omarahoitusosuus ja muut mahdolliset avustukset samaan toimintaan (mahdollisine liitteineen)
 • ansioluettelot, mikäli kyseessä on yksityishenkilö tai työryhmä.

Kohdeavustukset myöntävät palvelualueen viranhaltijat toimivaltarajojensa puitteissa.

Toiminta-avustukset

Järvenpään kaupungilla on haettavissa seuraavat toiminta-avustukset: 

 • kulttuurin toiminta-avustukset 
 • nuorison toiminta-avustukset 
 • liikunnan toiminta-avustukset 
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toiminta-avustukset 

Toiminta-avustukset ovat kaksivuotisia eli syksyllä 2024 voi hakea toiminta-avustusta vuosille 2025–2026.  

Toiminta-avustusta voi hakea vain rekisteröitynyt yhdistys tai muu juridisesti järjestäytynyt yhteisö. Yhdistys voi hakea toiminta-avustusta toimittuaan vähintään yhden täyden tilikauden ajan. Toiminnan tulee olla vakiintunutta ja näkymä toiminnasta tulee olla useamman vuoden päähän.   Toiminta-avustusta haetaan ja myönnetään yhteisöjen sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta ei voi käyttää yhdistysten virkistystoimintaan. Avustus myönnetään kelpoisten hakijoiden välillä kokonaisharkinnan perusteella, joka tehdään yhdistysten määräaikaan jättämien avustushakemusten ja liitteiden perusteella. Kokonaisharkinnalla tarkoitetaan arviointia avustuksen hakijan toiminnan vaikuttavuudesta.

Toiminta-avustushakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:  

 • toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
 • tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta/viimeisin saatavilla oleva tilinpäätös
 • tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 • toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan
 • talousarvio kaudelle, jolle avustusta haetaan

Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta.

Jaa juttu: