Kulttuurifoorumi kokosi yhteen Järvenpään kulttuurielämästä kiinnostuneet

Keskiviikkona 23.11. Järvenpää-talolla järjestetty Kulttuurifoorumi kokosi yhteen eri tavoin Järvenpään kulttuurielämän parissa toimivia: Juhani Aho -saliin saapui paikalle yli 40 yhdistystoimijaa, kulttuuria tuottavaa ja sitä kuluttavaa henkilöä, joilla oli kaikilla yhteinen into Järvenpään kulttuurielämän kehittämiseksi.

Kulttuurifoorumi keräsi paikalle Järvenpää-talon Juhani Aho -saliin yhdistystoimijoita, kulttuuria tuottavia ja kuluttavia henkilöitä.

Kokoontumisen alussa marraskuussa kulttuurijohtajan virassa aloittanut Pirre Raijas esittäytyi ja kertoi siitä, miten kaikki toimijat ja kulttuuria kuluttavat ovat tärkeitä kaupungin kulttuurielämän lähteinä ja ylläpitäjinä. Raijas laittoi myös liikkeelle idean uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuvan kulttuurivision 2035 luomisesta yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimijoiden, yhdistysten, järjestöjen, taiteilijoiden, taiteen tekijöiden, kulttuurin kuluttajien ja kokijoiden kanssa. Raijas ideoi: ”Järvenpäässä on pitkä kulttuurihistoriallinen perintö ja myös nykyisissä kulttuurintekijöissä valtava potentiaali. Yhdessä Järvenpäästä voitaisiin tehdä vielä parempi ja tunnetumpi kulttuurikaupunki. Moni Suomessa tuntee Järvenpään – miksei tuntisi Euroopassakin?”

Jokaisella paikan päälle saapuneella oli mahdollisuus kertoa ja vinkata omasta yhdistystoiminnastaan. Esittäytymisten kautta piirtyi kuva siitä, kuinka laajaa ja moninaista kulttuuri Järvenpäässä on. Tilaisuus toimi myös paikkana verkostoitua muiden toimijoiden kanssa ja löytää vaikkapa uusi tapa tehdä yhteistyötä toisen yhdistystoimijan kanssa.

Kulttuurifoorumissa kuultiin myös ajankohtaisia vinkkejä kulttuuri- ja tapahtumapalveluilta, kuten hieman ennakkotietoa ensi vuoden avustushausta, Kestävät tapahtumat -hankkeen kuulumisia sekä muistus Järvenpään tapahtumakalenterin toimivuudesta tapahtumaviestintään.

Tilaisuuden lopussa käännyttiin takaisin pohtimaan Järvenpään tulevaisuutta kulttuurikaupunkina. Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläisen johdolla kahden kysymyksen kautta: mitkä asiat tekevät Järvenpäästä kulttuurikaupungin ja miksi sekä mitä Järvenpäästä puuttuu, jotta se olisi parempi kulttuurikaupunki? Vastauksissa nousi esiin muun muassa se, että pitkä kulttuurihistoria toimii innoittajana uusille kulttuuritoimijoille tänä päivänä. Lisäksi toiveissa nousi esiin kiinteä esiintymislava, jonka sijoituspaikasta käytiin keskustelua. Järvenpääläiset voivat käydä antamassa oman näkemyksenä Padlet-kyselyyn vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Pirre Raijas
kulttuurijohtaja
Yleiset kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Hyvinvoinnin palvelualue
puh. 040 315 2244
pirre.raijas(at)jarvenpaa.fi

Lisätietoa kulttuuripalveluista Järvenpään kaupungin sivuilla.

Jaa juttu: