Kyröläläiset ideoivat ratkaisuja epäasialliseen käytökseen ja nuorison kohtaamiseen

”Olis hyvä jos vanhemmat kattois enemmän lastensa menoa.”

Kyrölän koululla pidettiin asukkaiden pop up torstai-iltana 27.10. Illan aiheena oli turvallinen ja viihtyisä asuin- ja kouluympäristö, jota kaikki tarvitsevat. Sysäys tapaamiseen tuli kyröläläisiltä: kesällä alkanut ja syksyisenä jatkunut nuorten mopopäristely ja ikivallanteot huolestuttavat Kyrölässä kasvavassa määrin.

 Koulun ruokalaan kokoontui parikymmentä aikuista, ja myöhemmin iltaan osallistui myös noin kymmenen koulunpihalla aikaansa viettänyttä nuorta. Järvenpään kaupungin järjestämään tilaisuuteen osallistui myös Itä-Uudenmaan poliisi sparraten ja tiedottaen toimista epäasialliseen käytökseen.

Rauhatonta menoa

Osallistuneiden yhteinen näkemys oli, että häiritsevää ja asiatonta käytöstä on enemmän kuin ennen, ja että tilanne on pahempi kuin aikaisempina vuosina. Varsinkin iltaisin ja öisin meno tuntuu olevan arvaamatonta ja odottamatonta, ja seutu on paikoin rauhaton. Koulun rehtori Tiina Liimatainen kertoi myös kouluun kohdistuneesta ilkivallasta.

Haastavat kohtaamiset

Tilaisuudessa kuultiin yksittäisiä kokemuksia nuorten kanssa käydyistä keskusteluista. Osallistujat olivat saattaneet rakentaa luottamusta osana päivittäistä arkeaan, mikä ilmiön pitkittyessä on alkanut uuvuttaa. Osin kohtaamiset ovat saattaneet provosoida nuoria lisää. Nuorisopalveluiden päällikkö Anu Puro kuvasi nuorison kriisiherkkyyttä Järvenpäässä ja nuorisotalo Temalilla. Koronapandemian jäljet näkyvät nyt – kahden vuoden ajan nuorilta kiellettiin kohtaamiset ja peruttiin tärkeät nuoruuteen kuuluvat rituaalit.

Erityisnuorisotyön konkari Riitta Leskinen muistutti, että teinivuodet väistämättä raivostuttavat vanhempia jossain vaiheessa, ja painotti että haasteellisessa kohtaamisessa on tärkeää tunnistaa hetki, jolloin kannattaa väistyä lähestymisen sijaan. Leskinen lupasi käydä näitä kohtaavan nuorisotyön peruspilareita osallistujien kanssa läpi.

Yhteistä valvontaa, tiloja ja tapaamisia

Nuoret kertoivat omia mielipiteitään: Kyrölän koululla ja Kyrölässä voisi olla enemmän tapahtumia tai ”mesta jossa olla”. Häiriötöntä kokoontumista vaikka yöaikaan ei pidetty ongelmallisena osallistuneiden nuorten mielestä. Olisi hyvä, jos vanhemmat puhuisivat nuortensa kanssa, oli erääseen palautelappuun kirjoitettu toive.

Poliisin valvontaa ja matalalla kynnyksellä ilmoitus 112:een

Vanhemmat jatkoivat nuorten ideaan, että nuorten mestaan löytyisi kyllä vapaaehtoisia aikuisia, vaikka teen keittoon. Aikuisten ja nuorten molempien mielestä poliisin ajoittainen iltavalvonta on toimiva ratkaisu. Myös Kyrölän lukuisat koiranomistajat voisivat yhtyä lenkkeilemään kuntopolulla, joka kulkisi nuorten suosimien kokoontumispaikkojen ohi. Älylaitteeseen ladattava 112-sovellus on kätevä tapa ilmoittaa heti paikan päällä ilkivallasta. Poliisi suositti, että vaaratilanteista ja mahdollisista rikoksista ilmoitetaan matalalla kynnyksellä, sillä vain näin tilanteen laajuus tulee poliisin tietoon.

Yhteistä tekemistä, olemista ja tulevan pihan mahdollisuudet

Kyrölän aktiivit pohtivat yhteistä jalkautumista viikonloppuaikaan, johon muidenkin Kyrölän asukkaiden toivotaan tulevan rohkeasti mukaan. Jalkautuminen voi toimia hyvin myös aikuisten välisenä ajanviettona: mehua ja keksiä tarjotaan nuorille ja aikuisille tasapuolisesti. Kyrölän koulun pihaan sopisi aikuisille vaikka puistojumppa ja houkutteleva pelialusta, joka sopii moneen lajiin ja toimintaan.

Tiina Liimatainen lopetti illan toiveikkaana. ”Odotan että tuleva koulupihan uudistus houkuttaa monipuolisena ja viihtyisänä kaikkia ikäluokkia käyttämään piha-aluetta.”

Asemakaavamuutos mahdollistaa koulumoduulille oman tontin, jolle pihatoimet tulevat. Lisää tilaa saadaan, kun päiväkoti puretaan.

Asemakaavaluonnos Kyrölän koulusta ja sen piha-alueesta on nähtävillä 9.11.– 8.12.2022 ja sitä esitellään Teams-kokouksessa 24.11. klo 17.30-19. Linkki kokoukseen sekä kaavamateriaalit löytyvät tältä sivulta 9.11. alkaen: /asuminen-ja-ymparisto/maankaytto-ja-kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/kyrolan-koulu

Lisätiedot:

rehtori Tiina Liimatainen, p. 040 315 2660

osallisuuden erityisasiantuntija, Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Kuvassa  asukkaiden ideoita nuorten ja aikuisten väliseen yhteistoimintaan. Pihalle toimintoja myös aikuisille ja olisi hyvä jos vanhemmat kattois enemmän lastensa perään.
Asukkaiden ideoita nuorten ja aikuisten väliseen yhteistoimintaan.
Jaa juttu: