Osallistu taidehankkeeseen: kerro näkemyksiä Mannilantien ja Helsingintien kiertoliittymän alueesta

Järvenpään kaupunki tilaa kevään aikana kolmelta taiteilijalta teosluonnokset, joissa havainnollistetaan Mannilantien ja Helsingintien kiertoliittymään suunniteltavan taideteoksen olemusta visuaalisesti ja kirjallisesti teknisine ratkaisuineen. Kysymme myös asukkailta mielipiteitä ja kokemuksia Mannilantien ja Helsingintien kiertoliittymän alueesta tiedotteen lopusta löytyvällä kyselyllä. Vastausten avulla taiteilijat voivat perehtyä kaupunkilaisten ajatuksiin teospaikasta taideteosta suunniteltaessa.

Helsingintien ja Mannilantien kiertoliittymän keskelle sijoitetaan taideteos. Kuvassa oikealla.

Järvenpään kaupunki tilaa julkisen taideteoksen Mannilantien ja Helsingintien rakenteilla olevaan kiertoliittymään. Mannilantien ja Helsingintien kiertoliittymän taideteos sijoittuu hyvin keskeiseen kohtaan kaupunkia, kaupunkikuvallisesti merkittävään paikkaan. Katselukulmat tulevat olemaan moninaiset ja teos on näkymien päätteenä useissa kohdissa. Teoksesta voi myös nähdä rakentuvan vastinparin Kolmisoinnulle, ja se tulee näkymään niin kadulla liikkuville, Bulevardikorttelin asukkaille, liiketiloissa vieraileville kuin junassa matkustaville.

Ensimmäisenä työvaiheena on taiteilija- ja taideteoksen valinta, johon osallistuu moniammatillinen työryhmä. Työryhmään kuuluu Järvenpään taidemuseon työntekijöitä, johtavia viranhaltijoita, Suomen taiteilijaseuran nimeämä taiteilija, julkisen taiteen asiantuntija ja kaupungin lukiolaisia.

Valintaraatiin kuuluvat etualalla vasemmalla kokoelma-amanuenssi Leena Kauppinen, lukiolaiset Elli Oikarinen ja Aurora Rybicki, takana kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sihteeri, taustalla seisova taidekoordinaattori Marjukka Korhonen, ja etualalla oikealla oleva asiakkuusjohtaja Sami Ylisaari. Mukana raadissa ovat myös kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö ja museopalveluiden päällikkö Jaana Tamminen, jotka eivät ole mukana kuvassa. Kuva: Ari Minadis.

Prosessi toteutetaan taiteen ammattitermillä ilmaistuna rinnakkaisena luonnostehtävänä. Kaupunki tilaa kevään aikana kolmelta taiteilijalta teosluonnokset, joissa havainnollistetaan taideteosten olemusta visuaalisesti ja kirjallisesti teknisine ratkaisuineen. Luonnokset tilataan ammattitaiteilijoita, ja niiden avulla saadaan arvioitavaksi erilaisia lähestymistapoja teoksen toteuttamiselle. Kaupunki valitsee yhden luonnoksista toteutettavaksi. 

Luonnokset valmistuvat elo-syyskuussa ja varsinainen taideteos valmistuu arviolta loppuvuodesta 2023. Kiertoliittymän rakentaminen valmistuu jo aiemmin. Liittymän keskustaan istutetaan välivaiheen ajaksi kasveja, jotka siirretään myöhemmin toiseen paikkaan taideteoksen valmistuttua.

Keskeisen sijainnin vuoksi taideteos tulee olemaan monen kaupunkilaisen kulkureitin varrella ja osana kaupunkimaisemaa tulevina vuosina. Kysymme myös asukkailta mielipiteitä ja kokemuksia paikasta. Paikantuntua ilmentävät vastaukset välitetään tiedoksi teosluonnoksia valmistaville taiteilijoille. Kysely sulkeutuu sunnuntaina 24.4.2022.

Kyselyyn: https://link.webropol.com/s/Julkinentaide

Tietosuoja: Me Järvenpään kaupungilla pidämme tärkeänä, että voit luottaa tietojesi käsittelyyn. Kun käsittelemme tietojasi, noudatamme tietosuojalainsäädännön mukaisia periaatteita. Tietosuoja turvaa rekisteröidyn oikeudet, vapaudet ja tietojen käytettävyyden. Järvenpään kaupunki noudattaa lainmukaisia tietosuojaperiaatteita. Emme esimerkiksi liitä vapaaehtoisesti antamiasi yhteystietoja vastauksiisi. Lue lisää /kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi/tietosuoja-jarvenpaan-kaupungilla

Jaa juttu: