Tietosuoja

Mies tutkii koodia koneella

Me Järvenpään kaupungilla pidämme tärkeänä, että voit luottaa tietojesi käsittelyyn. Kun käsittelemme tietojasi, noudatamme tietosuojalainsäädännön mukaisia periaatteita. Tietosuoja turvaa rekisteröidyn oikeudet, vapaudet ja tietojen käytettävyyden. Järvenpään kaupunki noudattaa lainmukaisia tietosuojaperiaatteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi, varmistamme niiden:

  • lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden kaikissa käsittelyn vaiheissa
  • avoimuuden ja läpinäkyvyyden kertomalla henkilötietojesi käsittelystä palveluissamme
  • luottamuksellisuuden ja turvallisuuden arvioimalla tietosuojariskejä ja suunnittelemalla toimintaa
  • tietojen keräämisen ja käsittelyn vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • keräävämme vain tarpeellisen määrän henkilötietoja käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • tietojen oikeellisuuden ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan
  • säilytyksen muodot siten, ettei rekisteröityä voida tunnistaa kuin vain sen ajan, kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn alkuperäistä tarkoitusta varten

Tietosuoja suojaa yksityisyytesi

Tietosuoja on perusoikeus, jolla turvataan yksilön (rekisteröidyn) oikeudet ja vapaudet, eli suojataan henkilön yksityisyyttä. Tietosuojatoimilla osoitetaan, että henkilötietoja käsitellään vain lainmukaisiin tarkoituksiin ja suojataan riittävästi muulta käsittelyltä.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista yksilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa yhdistämällä tämän tiedot johonkin toiseen tietoon. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, syntymävuosi, oppilastiedot ja henkilöä kuvaavat ominaisuudet.

Rekisterinpitäjä on ihminen tai organisaatio, joka käsittelee tietoja tiettyä tarkoitusta varten. Tiettyä tarkoitusta varten säilytettävät useat henkilötiedot, tietojoukot, muodostavat yhdessä rekisterin.

Tietosuojaan liittyvät lait

Tietosuojasta säädetään useissa laissa ja henkilötietojen käsittelyssä otetaan monia säännöksiä huomioon.

Jaa juttu: